Ocenenie jubilantov

Dňa 9.9.2021 predseda Rady klubu ZV SR generála Goliana Brezno a breznianských rytierov delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa z poverenia prezídia Českej a Slovenskej obce delostreleckej (ČASOD) odovzdal pplk. Ing. v.v. Neupauer Vladimír „Rád rytierov delostrelectva“ pplk. Ing. v.v. Stupka Michalovi pri príležitosti životného jubilea 75 rokov.

Súčasne odovzdal „Pamätný list“ klubu za dlhoročnú spoluprácu v armáde aj vo výslužbe.

 

Pri príležitosti životného jubilea 65 rokov odovzdal predseda Rady klubu ZV SR generála Goliana Brezno a breznianských rytierov delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa pplk. Ing. v.v. Neupauer Vladimír pamätný list poslednému delostreleckému veliteľovi posádky Brezno plk. Ing. v.v. Kantárik Jánovi.

Pamätný list odovzdal a zablahoželal aj mjr. Ing. v.v. Krátky Miloslavovi pri príležitosti jeho životného jubilea 65 rokov.

Pridaj komentár