Klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom si uctil pamiatku 77. výročia SNP v obci Podolie

     V sobotu 28. augusta 2021 sa uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 77. výročia SNP v obci Podolie. Tradične, na základe pozvania starostu obce PaedDr. Rastislava Bobockého, sa na spomienke zúčastnila aj delegácia OblV SZPB a klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom v zložení: pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík, pplk. v.v. Ing. Vladimír Trgala, pplk. v.v. RSDr. Josef Putirka, pplk. v.v. Ing. Milan Kadlečík, pplk. v.v. Vladimír Ješko, MBA.

   

      Oficiálna časť spomienky bola otvorená hymnou SR, ktorú zahrala DH Podolanka, básňou poslanca obecného zastupiteľstva Bohumila Čechvalu a privítaním prítomných starostom obce. S prejavmi vystúpili pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík a Ľubomír Kiko.

     Nasledovalo zapálenie vatry , ktorú spoločne zapálili starosta obce a pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík. Po jej zapálení  nasledoval ohňostroj a pokračovala voľná zábava s tancom. Do tanca hrala DH Podolanka a Martin Směřicha.

    Súčasťou spomienky na 77. výročie SNP bol aj futbalový zápas Podolie-Veľké Uherce. Pre deti boli pripravené pútavé akcie, mohli sa povoziť na vojenských  a hasičských autách, čakala ich opekačka  a iné atrakcie.

   V doobedňajších hodinách sa pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík zúčastnil na pozvanie predsedu TSK Jaroslava Bašku a OblV SZPB Trenčín, krajských osláv 77. výročia SNP na Jankovom Vŕšku pri Uhrovci.

   Dňa 29. augusta 2021 sa delegáti klubu ZV SR pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík a mjr. JUDr. Peter Lackovič zúčastnili celoštátnych osláv 77. výročia SNP v Banskej Bystrici.

Kamil Krištofík, foto: Milan Kadlečík

Pridaj komentár