77. výročie SNP v Novom Meste nad Váhom

     Dňa 27. augusta 2021 sa na mestskom cintoríne v Novom Meste nad Váhom pri pamätníku 27 zastrelených a umučených vlastencov konal pietny akt pri príležitosti 77. výročia SNP. Na pietnom  akte sa zúčastnili predstavitelia mesta na čele s podpredsedom TSK a primátorom mesta Jozefom Trstenským, okresného úradu, občianskych združení, politických strán a hnutí a občania mesta.

        

      Za ZV SR klub Nové Mesto nad Váhom sa zúčastnili pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík, pplk. v.v. Ing. Vladimír Trgala, pplk. v.v. Ing. Milan Kadlečík, pplk. v.v. Vladimír Ješko, MBA. Po položení vencov vďaky nasledovala pieseň „ Hoj vlasť moja…“ v podaní speváckeho zboru Cantabile, privítanie zúčastnených pietneho aktu a báseň. S prejavom vystúpil pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík-predseda Oblastného výboru SZPB a predseda klubu ZV SR. Slávnostný akt ukončilo poďakovanie za účasť a pieseň „ Aká si mi krásna…“.

     Po oficiálnej časti sa účastníci presunuli k masovému hrobu 27 zastrelených a umučených a k hrobu Vojtecha Friedmanna, ktorý bol v rokoch 1942-1944 zatvorený v koncentračnom tábore Nováky. Aktívne sa zapojil do SNP a padol ako 24. ročný 5. septembra 1944 v Baľovanoch.

Kamil Krištofík, foto: Milan Kadlečík

Pridaj komentár