Úspešný 26. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň

V sobotu dňa 4. septembra 2021 za krásneho letného počasia sa uskutočnil 26. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, ktorý tvoril súčasť celospoločenských podujatí venovaných 77. výročiu Slovenského národného povstania.

Samotnému výstupu predchádzalo slávnostné otvorenie, ktoré sa uskutočnilo deň predtým v podvečerných hodinách v priestoroch hotela Granit Tatranské Zruby za účasti pozvaných hostí, členov organizačného štábu a vrcholových družstiev, ktoré tvorili členovia Zväzu vojakov SR a príslušníci ozbrojených síl SR.

Štatutár a zastupujúci prezident Zväzu vojakov SR plk.v.v.Ing. Ján PAULECH v úvodnom prejave privítal hostí, medzi ktorých patrili generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR JUDr. Martin JAKÁL, zástupca náčelníka GŠ OS SR generálmajor Ing. Štefan KOVACS, primátor mesta Vysoké Tatry plk. gšt. v. v. Ing. Ján MOKOŠ, predseda Klubu generálov SR a náš 1. viceprezident generálporučík v.v. Ing. Peter VOJTEK, obchodná riaditeľka GR HOREZZA a.s. Ing. Veronika Littvová PhD., riaditeľ hotela Granit Tatranské Zruby Mgr. Michal AMBROŠ, riaditeľ a konateľ SEVOTECH s.r.o a náš člen Ing. Ján HODERMARSKÝ.

Prvou zvláštnosťou tohto ročníka bola skutočnosť, že otvára druhú štvrťstoročnicu existencie tradičného výstupu. Druhá zvláštnosť vyplývala z rozhodnutia Náčelníka GŠ OS SR k neporovnateľne väčšiemu zapojeniu príslušníkov Ozbrojených síl SR do zabezpečenia a realizácie samotného výstupu na Kriváň. Patronát nad podujatím a výrazný podieľ na jeho uskutočnení mali príslušníci Síl pre špeciálne operácia OS SR. Tým sa OS SR stali pre ZV SR hlavným spoluorganizátorom daného podujatia a vytvorili sa vhodné podmienky na prehĺbenie vzájomnej spolupráce a možnosti prezentácie aktivít ZV SR a OS SR. Tretia zvláštnosť vyplývala z pretrvávajúcej pandémie COVID-19, čo znemožnilo kolegom z našich spolupracujúcich stavovských organizácií zo zahraničia ich tradičnú účasť na výstupe. Našťastie prívlastok medzinárodný výstup bol naplnení účasťou členky Zväzu vojakov z povolania, vojakov v zálohe a vo výslužbe Armády Českej republiky, ktorá je dlhodobou členkou jedného z vrcholových družstiev. Na záver vystúpenia poďakoval aj sponzorom za ich významné príspevky na zabezpečenie daného podujatia a odovzdal prítomným hosťom upomienkové predmety.

Po krátkych ďakovných a podporných vystúpeniach hostí a praktických organizačných pokynoch tajomníkom ZV SR pplk.v.v.PhDr. Marianom Mjartanom k aktivitám na nasledujúci deň  štatutár oficiálne otvoril  26.ročník MVV na Kriváň a zaželal účastníkom výstupu veľa síl a úspechov. Členovia rady ZV SR -Klub Horná Nitra na čele s predsedom klubu mjr. Karolom Brehovským využili príležitosť a v priebehu voľnej diskusie odovzdali klubovú pamätnú medailu štatutárovi ZV SR, 1.viceprezidentovi ZV SR a tajomníkovi ZV SR. Tento akt je možné považovať za historický, pretože prvýkrát v histórii ZV SR členovia klubu-profesionálni vojaci ocenili prácu hlavných funkcionárov zväzu z radov výsluhových dôchodcov. Svedčí to o vzájomnom rešpekte a spolupráci medzi bývalými a súčasnými profesionálnymi vojakmi.

V sobotu o 08,30 hodine pri pamätníku na Štrbskom plese bol akt kladenia vencov. V úvode položili vence početné delegácie, ako prvá delegácia MO SR vedená štátnym tajomníkom Mariánom Majerom a genmjr. Ing. Štefanom Kovacsom, za Sily pre špeciálne operácie OS SR brig.gen. Ing. Branislavom Benkom,  ďalej delegácie vojakov zo zastupiteľských úradov akreditovaných v SR, ČR, USA a RF, zástupcov HOREZZA a.s. a ďalší početní prítomní. Za ZV SR veniec položila delegácia našich členov spolu s vojenským biskupom otcom Františkom Rábekom.  V úvodnom príhovore genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek vyzdvihol význam SNP pre súčastnosť a potrebu si neustále pripomínať jeho hrdinov, ktorí sa v boji za slobodu obetovali. Naša úcta patrí i kpt. Jánovi Rašovi a kpt. Štefanovi Morávkovi, z partizánskeho oddielu Vysoké Tatry, ktorí sú pochovaní na mieste tohto pamätníka. Následný príhovor mal štátny tajomník MO SR Marián Majer. Vyzdvihol spoluprácu a aktivity ZV SR pri zachovávaní slovenských vojenských tradícií a zvlášt takýmto netradičným spôsobom, ako je MVV. Otec biskup František Rábek sa vo svojom príhovore zamyslel nad krásnou prírodou a nádherným ránom, ktoré sme v ten deň zažívali. Poukázal na to, že stvoriteľ vytvoril nádherný svet a my jeho obyvatelia, by sme ho mali chrániť, zveľaďovať ho a pomáhať si. Slávnostný akt ukončili tóny večierky a želanie úspešného výstupu a šťastného návratu domov.

Podvečer o 19, 00 hod sa v priestoroch hotela Granit Tatranské Zruby uskutočnilo vyhodnotenie 26.ročníka MVV na Kriváň, pričom vedúci vrcholových družstiev pplk.Ing. Igor Štefko skonštatoval,  že sa osvedčila spolupráca vrcholových družstiev zložená z radov výsluhových dôchodcov a profesionálnych vojakov OS SR a jednotlivé dvojice sa v pravidelných intervaloch striedali na stanovišti na vrchole Kriváňa. Bezpečnosť všetkých vystupujúcich bola dodržaná a nedošlo k žiadnemu úrazu.

Celkom si na vrchole Kriváňa prevzalo účastnícky list asi 1650 účastníkov z rôznych okresov Slovenska a zo zahraničia, pričom medzi prvými, ktorí dosiahli vrchol Kriváňa bol okrem štatutára ZV SR aj primátor mesta Vysoké Tatry, vystúpil i náš vojenský otec biskup. Najstarší účastník bol plk.v.v. Ján Železník vo veku 79 rokov, najmladší účastník 7-ročník chlapec menom Matias. Značný záujem bol o fotenie sa účastníkov s vynesenou zástavou SR.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali ako na príprave a tak aj samotnom výstupe!

Pridaj komentár