Memoriál plk. PaedDr. Štefana Bumbála

Prvú tohtoročnú septembrovú sobotu Klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s Medianetworks s.r.o. Bratislava zorganizovali streleckú súťaž – Memoriál plk. PaedDr. Štefana Bumbála. Zavčasu z rána nad Beckovským hradom vyhuplo slnko, aby na strelnici obce Beckov pozdravilo 60 strelcov z Moravy a Slovenska, začlenených do 20 súťažných družstiev. „Je to v suchu, počasie nám vyšlo, už iba dobrá nálada nám chýba,“ poznamenal riaditeľ streleckej súťaže z veľkokalibrových pištolí pplk. v.v. RSDr. Josef Putirka a ponáhľal sa ešte skontrolovať, či je všetko dokonale pripravené. Riadiaci streľby nrtm. v.v. Petr Paška, hlavný rozhodca plk. v.v. Ing. Pavol Kvasňovský i obsuha PC plk. v.v. Ing. Peter Franko a Mgr. Ing. Karla Havalcová mu hlásili pripravenosť. Pani Vierka Kadlečíková a Ing. Evka Nemčeková s úsmevom na tvári hlásili pripravenosť bufetu, guláša i celého logistického zabezpečenia. „Výdajňa streliva, zbrane i terče sú pripravené, môžeme začať,“ spokojne konštatoval riaditeľ súťaže. Nasledovala registrácia súťažiacich strelcov, ich nástup, privítanie, zoznámenie s pravidlami a organizačnou štruktúrou súťaže, ako aj poučenie o bezpečnostných opatreniach. V úvodnej časti predseda klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík nezabudol pripomenúť pamiatku na zosnulého nestora športovej streľby plk. v.v. plk. PaedDr. Štefana Bumbála, na počesť krorého je súťaž organizovaná a zaželal súťažiacim veľa streleckých úspechov.

       

Prvá zmena začala streľbu z pištolí na 25m o 09.00 hod. na terč 50/20. Strieľala 3 + 10 nábojov v čase 3 minúty a následne 7 nábojov na terč č. 4a – nekryte ležiaca figúra v čase 20 sekúnd. Po odstrieľaní zmeny nastala výmena strelcov, a tak sa to opakovalo až do 12.00 hod., kým  sa všetci nevystriedali.

  

Tí, ktorí neboli na palebnej čiare, mohli odpočívať, relaxovať, debatovať, pripravovať sa na súťaž alebo občerstviť sa v miestnom bufete, kde sa podávala káva, nealko nápoje, sladkosti a guláš. Veľmi zaujímavé boli debaty i zvítania sa starých priateľov, ktorým hádam nešlo ani tak o streľbu ako o samotné stretnutie. Veď covid 19 všetkých na dlhý čas izoloval. Pohoda, pokoj,  vtipy, veselá nálada a primeraná súťaživosť zavládla medzi nimi.

   

Neprekážalo im azda ani drobné zdržanie sa pri zverejnení výsledkových listín a celkové vyhodnotenie súťaže. „PC niekedy nerozkážeš,“ ospravedlňovali sa počítačoví experti zodpovední za uvedenú činnosť. Aj napriek uvedenému nedostatku sa najviac darilo:

Kategória: ženy

1.      Mgr. Ing. Karla Havalcová, počet bodov 133, klub Nové Mesto nad Váhom,

2.      Eva Dolníková, počet bodov 131, KVV B. Bystrica,

3.      rtn. v.z. Viera Miháliková, počet bodov 120, klub Topoľčany.

 

Kategória: muži

1.      Ing. Vladimír Kavický, počet bodov 150,KVV B. Bystrica,

2.      rtn. v.z. Róbert Kráľ, počet bodov 144, klub Topoľčany,

3.      pplk. v.v. Ing. Jozef Dorotčin, počet bodov 138, klub Nové Mesto nad Váhom.

 

Kategória: družstvá

1.      plk. v.v. Ing. Peter Franko, nrtm. v.z. Petr Paška, pplk. v.v. RSDr. Josef Putirka,počet bodov 396, klub NMnV,

2.      Eva Dolníková, Ing. Eva Dolníková, Ing.Vladimír Kavický, počet bodov 395, KVV B. Bystrica,

3.      rtn. v.z. Viera Miháliková, kpt. v.z. František Paštrnák, rtm. v.z. Róbert Kráľ, počet bodov 385, klub Topoľčany.

 

Na koniec vyhodnotenia riaditeľ súťaže pplk. v.v. RSDr. Josef Putirka udelil najstaršiemu účastníkovi pplk. v.v. Vladovi Ješkovi,MA spomienkovú cenu a zaželal všetkým účastníkom šťastný návrat domov.

Štefan Javorík, foto: -šj-

 

Pridaj komentár