Nesprávny postup výsluhového dôchodcu pri žiadosti o starobný dôchodok v zníženom veku

Po prečítaní rozsudku NS SR zo dňa 30.6.2021 (druhý rozsudok v prípade), ktorý zamietol kasačnú žalobu nášho kolegu (výsluhový dôchodca) mám zmiešané pocity. K zamietavému rozhodnutiu NS SR podľa mňa prispel žalobca, ktorý sa zameral na otázky, ktoré ÚS SR a NS SR vykladá jednotne a teda existuje už ustálený právny názor súdov SR napr. služba k 31.12.1999 a krátenie teoretickej výšky starobného dôchodku.

Pritom v jeho prípade, odslúžil 19 rokov a 264 dní v I.kategórii funkcií, mal namietať nezapočítanie zvýhodnene započítanej doby služby (služba u útvarov HS PS a OŠH). Uplatnením takejto zvýhodnenej doby služby, by dosiahol potrebných 20 rokov služby v I.kategórii funkcií a vznikol by mu nárok na starobný dôchodok vo veku 55 rokov (a nie 62 rokov).

Samotný NS SR vo svojom rozsudku sa vyjadril, že otázku zvýhodneného zápočtu rokov neriešil, nakoľko nebola včas uplatnená v žalobe do rozhodnutia krajského súdu a ani v administratívnom konaní. To svedčí o nedôslednom postupe žalobcu, kedy sa sústredil na veci, kde je len minimálna (žiadna) šanca na úspech a podstatnú vec neuplatnil v konaní so Sociálnou poisťovňou a ani v súdnom konaní pred krajským súdom.

Ako ďalej? Je šanca na úspech? Podľa môjho názoru do tretice všetko dobré, je potrebné podať si opäť žiadosť o starobný dôchodok vo veku 55 rokov, ale tentoraz si uplatniť znížený dôchodkový vek 55 rokov z dôvodu získania doby služby min. 20 rokov (vrátane zvýhodneného zápočtu).

Ľubomír Dubeň

autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a text vyjadruje jeho osobný názor na vec

Pridaj komentár