Zomrel mjr.v.v. Pavel Weinhold

Klub  Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom s  hlbokým zármutkom oznamuje všetkým členom, priateľom a známym, že   dňa 19. augusta  2021 nás vo veku 85 rokov  navždy opustil náš dlhoročný člen 

 

mjr. v. v.   Pavel Weinhold

 

Posledná rozlúčka s nebožtíkom sa   konala dňa 24.8.2021 v dome smútku v Novom Meste nad Váhom.

Česť jeho pamiatke. 

Rada klubu ZV SR vyjadruje pozostalej rodine úprimnú sústrasť.

 

Priebeh vojenskej kariéry:

od  01.09.1952  do  28.09.1955 žiak Vojenskej školy Jána Žižku z Trocnova v Bratislave a Spišskej Novej Vsi;

od 29.09.1955 do 31.08.1958 poslucháč Spojovacieho učilišťa Nové Mesto n/V;

dňa 01.09.1958 prijatý za dôstojníka z povolania v hodnosti poručíka;

od 01.09.1958 veliteľ prevádzkovej čaty plukovnej školy 2. spojovacieho pluku Tábor;

od 06.10.1959 veliteľ čaty diaľnopisných zariadení prevádzkovej roty  – 2. spojovací pluk Tábor;

od 02.09.1960 veliteľ prevádzkovej čaty – 5. spojovací prápor Havlíčkúv Brod;

od 04.09.1962 zástupca veliteľa prevádzkovej roty – 5. spojovací prápor Havlíčkúv Brod;

od 03.07.1963 veliteľ čaty školskej roty – 2. školský prápor, Spojovacie učilište Nové Mesto n/V;

od 01.08.1967 veliteľ čaty – vychovávateľ – VSOŠ oznamovacej techniky Nové Mesto n/V;

od 31.08.1973 zástupca veliteľa roty pre technické veci výcvikovej a zabezpečovacej roty – Vojenské učilište Podjavorinských partizánov Nové Mesto n/V;

od 30.04.1975 dôstojník pre zásobovanie technickým materiálom technického oddelenia – Vojenské učilište Podjavorinských partizánov Nové Mesto n/V;

od 29.01.1979 dôstojník organizačnej a mobilizačnej skupiny – Vojenské učilište Nové Mesto n/V;

dňa 31.12.1990 prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania.

Dosiahnutá hodnosť:

major – 01.09.1970

Vyznamenania:

Medaila „Za službu vlasti“ – prezident republiky v r. 1968,

Medaila „ Za zásluhy o obranu vlasti“ – prezident republiky v r. 1980.

Hviezda ZV SR – ZV SR,

Pamätná medaila kpt. Miloša Uhra – hrdinu SNP – klub Nové Mesto nad Váhom,

Pamätná medaila k 25. výročiu založenia klubu – klub Nové Mesto nad Váhom.

 

Pridaj komentár