Medzinárodné letecké dni SIAF 2021 na letisku Malacky

V dňoch 4. – 5. septembra 2021 sa uskutoční po ročnej prestávke opäť verejné letecké podujatie,,Medzinárodné

letecké dni SIAF 2021″.

Konať sa bude na letisku Malacky/Kuchyňa.

Na základe zmluvy s organizátorom bude umožnemý vol’ný vstup do verejnej zóny podujatia SIAF 2021

nasledovne:

– pre profesionálnych vojakov OS SR – po predložení ich služobného preukazu,

– pre vojenských dôchodcov a vojnových veteránov  – predložení prekazu vojenského dôchodcu alebo vojnového veterána,

– pre zamestnancov MO SR – po predložení ich identifikačnej karty, ktorá ich oprávňuje na vstup do objektov OS SR/MO SR.

Viac o podujatí na: https://www.siaf.sk/

Pridaj komentár