Zomrel plk.gšt. v.v. Ing. Július Rendek

Dňa 25.7.2021 nás navždy opustil plk. gšt. v.v. Ing. Július Rendek. Celý svoj aktívny život zasvätil službe v armáde a to už od 15 rokov, ako žiak VŠJŽ v Bratislave. Po jej ukončení nastúpil do Vyššieho vojenského učilišťa Vyškov – smer tankový, ktoré ukončil v roku 1968, bol prijatý za vojaka z povolania v hodnosti poručík a nastúpil k 12.tp Podbořany na funkciu veliteľa tankovej čaty. V roku 1962 bol premiestnený do podriadenosti VVO k 10.tp na funkciu veliteľa tankovej čaty. U pluku postupne vykonával funkciu veliteľa tankovej roty a učiteľa technickej prípravy. V roku 1974 bol vyslaný na postgraduálne  štúdium  na VAAZ Brno . Po absolvovaní sa vrátil opäť k 10.tp na funkciu veliteľa 2.tpr. Po troch rokoch prešiel k 15.tp na funkciu zástupcu veliteľa pre bojovú prípravu. V roku 1980 odišiel na veliteľstvo 13.td na funkciu zástupcu náčelníka operačnej skupiny. V ruku 1982 prevzal funkciu NŠ 15.tp do roku 1984, kedy bol premiestnený k vojenskému učilišťu Martin na funkciu staršieho učiteľa taktiky druhov vojsk. Túto funkciu vykonával až do vzniku samostatnej SR, kedy bol ustanovený do funkcie náčelníka skupiny pre mechanizované a tankové vojsko veliteľstva pozemného vojska Armády SR. Od roku 1994  jeho kariéra smerovala do oblasti vojenského školstva a to na Vojenskej akadémii SNP Liptovský Mikuláš. Kde postupne zastával funkciu :

        Náčelníka skupiny taktiky divízie a pluku

        Vedúceho skupiny vojenskej stratégie – zástupca vedúceho katedry Ústavu stratégie obrany VA SNP

        Riaditeľa ústavu stratégie obrany – vedúci katedry vojenskej stratégie a operačného umenia.

Dňa 31.07.1999 bol prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka a odišiel na výsluhový dôchodok.

Česť jeho pamiatke.

 

Predseda klubu ZV SR Martin-Podháj

pplk. v.v. Ing. Josef Surman

Pridaj komentár