Posedenie pri guláši

Po mesiacoch zodpovedných plnení reštriktívnych opatrení hlavného hygienika, Úradu verejného zdravotníctva, permanentného krízového štábu a vlády SR sme po uvoľnení opatrení spontánne prijali  rozhodnutie, že dňa 17.7.2021 rada klubu pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov zorganizuje posedenie pri guláši v už osvedčenej reštaurácii Pizzeria Kolonka, ktorého sa nakoniec zúčastnilo  55 príslušníkov klubu spolu s rodinnými príslušníkmi, či priateľmi.

Na želanie členov klubu sme si guláš tentokrát pripravovali samy. Túto zodpovednú úlohu na seba zobrali predseda klubu pplk.v.v. Ing. Josef Surman spolu s tajomníkom pplk.v.v. Danielom Ličkom a členom klubu pplk.v.v. Ing. Bartekom Marianom. Podľa vyjadrenie prítomných, ale aj kuchárky uvedenej reštaurácie, sa nadmieru podaril a tak sme nestačili vydávať nášupy.

V neskorších poobedňajších hodinách sa podávala pizza, aby mali účastníci čím zajedať konzumované menej, ale aj viacej percentné moky,

Na prítomných bolo vidno, že im sociálne kontakty, zakázané v rámci opatrení stále sa opakujúceho núdzového stavu, chýbali a tak posedenie pribiehalo v družnej debate a všetkom možnom.

Členovia klubu so stretnutím pri guláši boli spokojní a to bolo aj cieľom.

 

Predseda klubu ZV SR Martin-Podháj

pplk.v.v. Ing. Josef Surman

Pridaj komentár