Rokovanie k spolupráci medzi MO SR a ZV SR

27. júla 2021 sa na Ministerstve obrany SR uskutočnilo rokovanie k spolupráci medzi Ministerstvom obrany SR a Zväzom vojakov SR. Ministerstvo obrany SR zastupoval generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR JUDr. Martin Jakál a pani Molnárová z kancelárie MO SR. Zväz vojakov SR reprezentoval štatutár ZV SR plk. v.v. Ing. Ján Paulech a plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák z klubu ZV SR Pezinok. Rokovanie malo za cieľ prediskutovať vybrané otázky spolupráce medzi MO SR a ZV SR a dohodnúť čiastkové kroky v ďalšom spoločnom postupe v jednotlivých témach. Prezident ZV SR informoval zúčastnených o pripravovanom rokovaní predsedníctva EUROMIL v Slovenskej republike v dňoch 29. – 30. apríla 2022 a zámere ZV SR požiadať ministra obrany SR o prevzatie záštity nad podujatím.  Ďalej boli prerokované otázky povyšovania vojakov vo výslužbe,  zapojenia sa profesijných organizácií do procesu prípravy obyvateľov na obranu štátu, poskytovania strelníc z pôsobnosti MO SR a OS SR na športovú streľbu, zabezpečenia výstrojných súčiastok na vojenské rovnošaty pre poberateľov výsluhových náležitostí. GR SEĽUZ MO SR tiež ubezpečil, že MO SR podporuje účasť aktívnych vojakov na činnosti ZV SR a jeho klubov. Nesmie však prebiehať v rozpore sa záujmami OS SR a aktívni vojaci môžu podľa súčasných predpisov pôsobiť v ZV SR iba mimo ich služobného času.

Pridaj komentár