Ďalší odklad rokovania predstaviteľov vojenských profesijných organizácií V-4

Rotujúcemu predsedníctvu predstaviteľov vojenských organizácií krajín V-4 v minulom kalendárnom roku predsedal Svaz vojáků z povolání AČR, ktorý prevzal predsedníctvo po ZV SR. Z dôvodu narastajúcich pandemických opatrení súvisiacich s COVID-19 bola plánovaná konferencia uvedených predstaviteľov odložená z mesiaca september 2020 o rok. Predstavitelia akceptovali návrh ZV SR na pokračovanie predsedníctva českého zväzu aj tento kalendárny rok.
Bohužiaľ, pred pár dňami bol aj náš zväz oficiálne informovaný o opätovnom posunutí predmetného podujatia na území ČR najskôr na jar roku 2022 z dôvodu narastajúcich obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19 a nepredvídateľného vývoja situácie.
Nezostáva nám nič iné, len veriť, že sa pandemická situácia v dohľadnom čase dostane pod kontrolu vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky a vytvoria sa podmienky na pokračovanie v doterajšej úzkej vzájomnej spolupráci zainteresovaných zväzov.

plk.v.v.Ing. Ján Paulech
Štatutár ZV SR

Pridaj komentár