Obnovená činnosť Klubu pod Zoborom

Dňa 7. júla 2021 prebehlo zasadanie rady klubu a klubové popoludnie s členmi klubu Nitra – Zobor. Milé to bolo stretnutie po dlhých mesiacoch, na ktorom sa zišlo takmer 50% jeho členskej základne.

Prehodnotili a upravili sme Plán činnosti klubu do konca roka 2021, dokončili výber členských príspevkov za rok 2021, zablahoželali našim „okrúhlym“ jubilantom – pani Alžbete Matiaskovej – 90 narodeniny, pplk. v. v. MUDr. Ivanovi Holkovi – 80 narodeniny, mjr. v. v. Ing. Jozefovi Malému – 75 narodeniny a pani Dagmar Bačinskej – 70 narodeniny a pripravili konanie aktivít v najbližšom období. Máme radosť z toho, že po odchode niekoľkých členov sme do klubu prijali nového člena kpt. v. v. Ing. Jána Hrtánka, nášho kolegu z VÚ 4405 Nitra.

 

Už 15. júla 2021 uskutočníme autobusový zájazd na Červený Kameň a v dňoch 2.-3. septembra dvojdňový zájazd do Rožňavy a okolia-so zameraním na jaskyne. Veríme, že 20.augusta 2021 sa nám podarí zorganizovať 4.ročník Memoriálu Františka Chudu v petangu, na ktorý chceme pozvať priaznivcov tohto nenáročného športu aj z iných klubov Zväzu vojakov SR a z partnerských organizácií. V minulom roku sa žiaľ nemohol uskutočniť. Taktiež sa tešíme na augustový 33. ročník pochodu Partizánskym chodníkom Skýcov-Zlatno.

Na 9. september sme si naplánovali Výročnú členskú schôdzu klubu, v ktorej priebehu by sme okrem hodnotenia a plánovania chceli aj odovzdať najvyššie zväzové vyznamenania našim členom klubu za prítomnosti hosťa z Prezídia Zväzu vojakov SR. Taktiež by nás potešilo, ak by nás v tomto roku poctili svojou návštevou naši priatelia z KVD Kroměříž pri príležitosti Červených makov.

Samozrejme to všetko za predpokladu, že znova nebudú v platnosti také opatrenia, ktoré by narušili alebo úplne znemožnili tieto naše plánované aktivity.

 

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: archív

Pridaj komentár