Máme majstrov Slovenska !

         Majstrovstvá SR mládeže ( do 16.rokov ) v streľbe zo vzduchových zbraní sa mali  ako každý rok uskutočniť v mesiaci marec, no pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu boli  neustále prekladané z mesiaca na mesiac a uskutočnili sa až 26.a 27.6.2021. Zorganizovaním Majstrovstiev bol poverený Športovo strelecký klub Brezno.

        Majstrovstiev sa zúčastnili najlepší strelci do 16 rokov z celej SR. Strieľať sa začalo  v sobotu 26. júna najťažšou disciplínou zo vzduchovej pušky (VzPu ) polohovým závodom 3×20 výstrelov ( 20 v kľaku, 20 v ľahu  a 20 v stoji ). Vzhľadom na  náročnosť tejto disciplíny ju väčšinou strieľajú iba starší žiaci a to 15 a 16 roční. Za náš športovo strelecký klub-Streleckú akadémiu PaedDr. Štefana Bumbála Nové Mesto nad Váhom sa paradoxne najlepšie darilo iba 13 ročnému žiakovi Guidovi  Ginouxovi, ktorý celkovo obsadil v tejto disciplíne 3. miesto a získal bronzovú medailu. Po prvých dvoch častiach ( poloha v kľaku a v ľahu ) bol na čele súťaže, no z dôvodu poruchy dioptra ( t.j. mieridlo na vzduchovej puške ) sa nakoniec so slzami v očiach posunul až na 3. miesto.

       V nedeľu 27. júna sa dopoludnia strieľala súťaž VzPu 40 výstrelov v ľahu, kde sa naši strelci na stupeň víťazov nedostali. Guido Ginoux obsadil celkovo 5. miesto, Tomáš Januška 6. miesto a Patrik Sýkora 9. miesto. U Guida zase značne výsledok ovplyvnila porucha dioptra.

V nedeľu popoludní sa strieľala oveľa ťažšia disciplína ako streľba v ľahu a to VzPu 40 výstrelov v stoji. V tejto disciplíne sa naši mladí strelci plne presadili. Tomáš Sádecký obsadil celkovo 1.miesto, Guido Ginoux s už opraveným dioptrom 2. miestoPatrik Sýkora 6. miestoV súťaži družstiev obsadilo družstvo Streleckej akadémie PaedDr. Štefana Bumbála Nové Mesto nad Váhom v zložení Tomáš Sádecký, Guido Ginoux a Patrik Sýkora celkovo 1. miesto, získalo zlaté medaily a titul Majstrov SR. Je to zatiaľ prvý titul Majstrov SR pre mladých strelcov našej Streleckej akadémie od doby jej zloženia.

         Veríme, že týmito výsledkami sa nám podarí presvedčiť i predstaviteľov mesta o tom, že patríme k najlepším a najúspešnejším športovým klubom v Novom Meste nad Váhom. Naše vyhlásenia, že pokiaľ budeme mať vytvorené dobré podmienky pre prácu,  sme schopní vychovať nielen reprezentantov SR, ale i účastníkov OH,  nie sú vyhláseniami do vetra. Veríme, že odmenou za našu obetavú prácu, keď si 90% nákladov na činnosť hradíme z vlastných peňazí, nebude zbúranie malokalibrovej strelnice, a tým i zánik športovej streľby v Novom Meste. Práve naopak, veríme, že vedenie mesta nás podporí a strelnicu prebuduje tak, aby tu mohli prebiehať strelecké súťaže, aby na strelnicu chodili strieľať žiaci ZŠ z Nového Mesta v rámci hodín telesnej výchovy. Žiadame predstaviteľov mesta, aby nám pomohli v Novom Meste nad Váhom vybudovať „ baštu “ športovej streľby, aby využili potenciál,  ktorý tu je v ľuďoch, ktorí vedia, ako a sú schopní a ochotní pre tento krásny olympijský  šport získať ďalších, hlavne mladých strelcov.

Ing. Ján Marek, predseda ŠSK -SA Š. Bumbála N.M.n/V

 

Pridaj komentár