Športovo relaxačný deň

Súčasná priaznivá situácia umožňuje pomalými krokmi vracať sa do normálu. Rada klubu ZV  SR Humenné sa preto rozhodla, že dňa 2. 7. 2021 zorganizuje vykonanie výročnej členskej schôdze spojenej so športovo relaxačným dňom. Pretože zatiaľ nemáme dostatok odvahy stretávať sa v uzavretých priestoroch, toto sme sa rozhodli usporiadať v exteriéri. Doteraz sme takéto akcie mali na poľovníckej chate v Jasenove.  Teraz sme však zvolili iný, tiež veľmi pekný priestor  rekreačného zariadenia obce Udavské. Prvotný záujem ukazoval, že akcia by mohla byť úspešná. Rada klubu pre jej úspešne vykonanie zabezpečila aj spoločnú dopravu na miesto konania a späť. Výročnú členskú  schôdzu sme nakoniec neuskutočnili pre pomerne slabú účasť. Celkovo sa  zišlo 16 členov, a tak zúčastnení jednohlasne rozhodli, že vykonanie výročnej členskej  schôdze pre nevyhnutnosť prerokovania dôležitých materiálov preložíme na mesiac september. Pokračovali sme však druhou časťou plánovanej akcie. Našťastie nám prialo aj počasie, a tak výsledok bol viac ako očakávajúci. Je len ozaj škoda, že ľudia ešte stále nenabrali dostatok odvahy a mnohí, aj keď sa nahlásili,  neprišli.  Pretože to bola po dlhej dobe prvá spoločná akcia, nezabudli sme ani na jubilantov, ktorí v závere roka 2020 a v úvode tohto roka oslávili svoje jubileá. Na záver sme usporiadali súťaž v streľbe zo vzduchovky na terč. Najlepšie výsledky dosiahli:
1. pplk. v.v. Ing. Ján Stavrovský
2. mjr. v. v. Ing. Albert Antolík
3. pplk. v. v. Ing. Ján Petruška

O tom, že to bola ozaj vydarená a úspešná akcia, svedčia aj ohlasy účastníkov, ktoré som dostal na druhý deň. Je ozaj iba veľká škoda, že nás bolo tak málo. Veríme, že ďalšia akcia už bude úspešnejšia a zúčastnia  sa jej  členovia  klubu vo väčšom počte.


Vladimír Cibuláš
predseda  klubu ZV SR Humenné

Pridaj komentár