Zomrel pplk. v.v. Ing. Marcel Jurech

Klub Pezinok Zväzu vojakov SR s mimoriadne  hlbokým zármutkom oznamuje všetkým členom, priateľom a známym, že nás po ťažkej chorobe,  dňa 19. júna 2021  vo veku 87 rokov (narodený 03. mája 1934 v Bratislave) navždy opustil náš dlhoročný člen  pplk. v.v.    Ing. Marcel Jurech. 

Priebeh vojenskej služby

  • 1.9.1951-26.7.1952 – ŠDD Hranice na Moravě
  • 27.7.1952-31.8.1955 –  Vojenská akadémia Hranice
  • 1.9.1955- 31.8.1956 –  pomocník náčelníka štábu 369. delostrelecký pluk  Písek, ČR
  • 1.9.1956-31.8.1958 – náčelník prieskumu
  • 1.9.1958 – 31.7.1961 – učiteľ rádiotechniky Delostreleckého technického učilištia Martin
  • 1.8.1961 – 30.6.1962 – technik rádiolokátorov rádiotechnického práporu Trnava
  • 1.7.1962 – zaradený do aktívnych záloh.

          Svoje znalosti po prepustení do zálohy uplatnil v Československej  plavbe dunajskej ako inžinier pre rádiolokátory. Po roku bol na požiadanie zamestnaný v ČSA najprv ako technik pre prístroje a elektroniku a potom ako vedúci technik pre techniku lietadiel. Pre neustále prenasledovanie a vyhrážky v júni 1967 ilegálne opustil ČSSR a emigroval do Rakúska, kde pracoval  v oblasti komunikácie a rádiolokácie. V roku 1968 odišiel  do Kanady, kde pracoval  ako inžinier pre reaktory v atómovej elektrárni. V roku 1973 vstúpil do Kanadských kráľovských légií, kde pôsobil ako inštruktor pre letecké prístroje, navigáciu a letiskovú službu. Po absolvovaní leteckého kurzu sa stal inštruktorom lietania až do roku 1995, kedy odišiel do starobného dôchodku v hodnosti podplukovníka. Ani v emigrácii v ďalekej Kanade nikdy nezabudol na svoju vlasť. A aj preto sa v roku 2005 vrátil späť do milovanej vlasti.

Po rehabilitovaní mu bola 1.9.1997 priznaná vojenská hodnosť podplukovník vo výslužbe. Od roku 2008 bol členom Zväzu vojakov SR a od roku 1952 členom SZPB. Aktívne sa zapájal do činnosti týchto občianskych združení. Jeho rozhodujúcim pričinením bol jeho otcovi generálovi  II. triedy Štefanovi Jurechovi v roku 2014 odhalený pomník v súčinnosti s Klubom generálov SR.

 Posledná rozlúčka zo zosnulým sa uskutoční 24. júna 2021 o 16:15 hod. v krematóriu v Bratislave

Predseda, Rada klubu a členovia Klubu Pezinok Zväzu vojakov SR  vyjadrujú smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

Marcel odpočívaj v pokoji, budeš nám veľmi chýbať. Budú nám chýbať Tvoje úprimné a láskavé slová, ktorými si nikdy nešetril pri našich stretnutiach.

Česť Tvojej pamiatke.

Pridaj komentár