Zväz vojakov SR ocenil primátora mesta Vysoké Tatry

Uvoľnujúce sa opatrenia súvisiace s pandemiou COVID-19 vytvárajú podmienky na postupné obnovenie aktivít aj pre členov ZV SR s osobnou účasťou  na podujatiach orgánov zväzu.
    V danej súvislosti sa 15. júna 2021  v reprezentačných priestoroch Hotela Granit v Piešťanoch uskutočnil slávnostný akt, počas ktorého štatutár ZV SR plk. v. v. Ing. Ján PAULECH odovzdal primátorovi mesta Vysoké Tatry plk. gšt. v. v. Ing. Jánovi MOKOŠOVI  najvyššie ocenenie zväzu – Hviezdu ZV SR za dlhoročnú spoluprácu so zväzom.
Následne predseda ZV SR – Klub Pezinok plk. v. v. Ing. Milan VIGLASKÝ, ktorého členom je pán Mokoš, udelil ocenenému pamätnú plaketu ZV SR – Klubu Pezinok. Predmetnou plaketou bol ocenený aj  predseda ZV SR -Klub Piešťany plk. v. v. Ing. Jozef SVETLÍK. Účastníci daného aktu vrátane ďalších dvoch členov ZV SR- Klub Pezinok aj touto formou vyjadrujú poďakovanie vedúcemu Vojenského kúpelného ústavu hotela Granit v Piešťanoch pánovi Ing. Vladimírovi Bakitovi za poskytnutie priestorov k uskutočneniu daného aktu.
plk. v. v. Ing. Ján PAULECH
Štatutár ZV SR

Pridaj komentár