Klub Humenné sa snaží obnoviť klubovú činnosť

Protipandemické opatrenia nás na dlhú dobu  izolovali od kontaktov nielen s našimi najbližšími, ale  pochopiteľne  zastavili  úplne aj klubovú činnosť. Táto síce neprestala- všetky kontakty- porady sme ako každý iný vykonávali elektronický. Otvorene  treba však povedať , že nám chýbal najmä osobný kontakt.

Preto  sme privítali , že hoci pomaly  môžeme postupne obnovovať klubovú činnosť. V poradí druhou akciou klubu po uvoľnení opatrení  bola  súťaž v bowlingu. Rátali sme aj s tým, že účasť nebude nejak bohatá, ale aj tak máme za to, že začať treba. Aj tu bolo vidno, že členovia  sú ešte opatrní, a tomu nasvedčoval aj záujem o túto akciu. Tí, ktorí nabrali odvahu určite neľutovali. Pri dodržaní všetkých hygienických odporúčaní sme túto súťaž vykonali dňa 11.6.2021. Nešlo tu o lámanie športových rekordov. Cieľ bol jednoznačný  stretnúť sa, porozprávať sa a pri tom si zdravo zasúťažiť. Za zorganizovanie a vykonanie akcie sa chcem poďakovať organizátorovi – pplk. v. v. Ing. Jozefovi Frenákovi. Celkové výsledky  ukázali, že ešte nepatríme do starého železa.

  1. mjr. v. v. Ján Ivančo                    132 bodov
  2. pplk. v. v. Ing. Ján Stavrovský    122 bodov
  3. pplk. v. v. Ing. Ján Petruška        107 bodov

Vladimír Cibuláš
predseda klubu ZV SR Humenné

Pridaj komentár