Výročná členská schôdza klubu v Brezne sa konečne mohla uskutočniť

Klub ZV SR generála Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa 4. júna 2021 bilancoval rok 2020. Pôvodný termín bol stanovený na 22. januára 2021 ktorý z dôvodov opatrení musel byť zrušený. Následne rada klubu spracovala dokumentáciu k Výročnej členskej schôdzi a tá bola distribuovaná elektronickou poštou a poštovými schránkami. Takou istou formou bol distribuovaný občasník „BREZNIANSKA POĽNICA“ o činnosti za rok 2020. Na fotke predseda klubu pplk. Ing. v.v. Vladimír Neupauer číta správu o činnosti Rady a Klubu za obdobie 16. 1. 2020 až 4. 6. 2021. Veľmi sa nebolo čím pochváliť, pretože plán činnosti napriek skromnému plánovaniu akcií sme plnili hlavne improvizovane.

Takto sa podarilo konečne osobne odovzdať pamätný list pplk. Ing. v.v. Kamzíkovi Dušanovi pri jeho okrúhlom životnom jubileu 60 rokov ktoré mal v januári 2020.

Ďalším restom ešte z novembra 2020 bolo odovzdanie „Čestného vojenského uznania“ zaslúžilej vojenskej delostreleckej manželke pani Vlastne Medveďovej pri jej okrúhlom životnom jubileu a taktiež za 54 rokov spoločného života ktoré prevzal manžel kpt. v.v. Medveď Michal (manželka dostala na starosť vnúčatá).

Do našich radov pribudol nový člen pplk. Ing. v.v. Hehejik Milan ktorý kvôli schôdzi pricestoval do Brezna z obce Dúbrava až z Liptova. Slúžil aj určitý čas v Brezne a bolo sa o čom rozprávať po dlhých desaťročiach so starými spolubojovníkmi.

Po oficiálnej časti nasledovalo malé posilnenie do ďalších družných rozhovorov.

S menším oneskorením nás svojou prítomnosťou poctila aj manželka zakladajúceho predsedu nášho klubu zosnulého pplk. Schulza Jozefa pani Schulzová Anna. V tomto roku v apríli sa dožila 80 rokov a pri tejto príležitosti sme ju obdarili pamätným listom a kyticou kvetov.

Pridaj komentár