Rokovanie predstaviteľov MO SR s predstaviteľmi občianskych profesijných združení OZ-7

Dňa 9. júna 2021 sa v priestoroch Ministerstva obrany SR v Bratislave konalo rokovanie so zástupcami občianskych združení združených v OZ – 7. Na predmetnom rokovaní sa za MO SR zúčastnil generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov JUDr. Martin Jakál, ktorý viedol rokovanie, vedúca Kancelárie ministra obrany SR  Mgr. Monika Masariková, ďalej plk.v.v. Ing. Richard Zimanyi, Mgr. Michaela Molnárová a JUDr. Ľubica Fúsková.

     Za občianske združenia OZ-7 boli prítomní zástupci Klubu generálov SR, Zväzu vojakov SR, Slovenského leteckého zväzu, Únie vojnových veteránov SR, Združenie žien v Armáde SR, UN VETERAN, Klub vojenských výsadkárov SR a rokovania sa zúčastnil i SZPB. Za ZV SR sa zúčastnili štatutár plk.v.v. Ing. Ján Paulech a 1. viceprezident genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek. Hlavnou témou rokovania bolo Spoločné vyhlásenie OZ – 7, ktoré bolo vydané v decembri 2020. Spoločné vyhlásenie je na: /https://zvazvojakov.sk/2021/03/11/spolocne-vyhlasenie-oz-7/

     Účastníci rokovania sa dohodli na realizácii jednotlivých bodov tohto vyhlásenia a rozobrali podrobnosti ďalšej spolupráce. Boli sme informovaní o činnosti MO SR v priprave nových pravidiel na poskytovanie dotácií, na rozširovanie oblastí spolupráce s verejnosťou a zároveň sme boli ubezpečení, že udržanie sociálnych istôt profesionálnych vojakov a poberateľov výsluhových dôchodkov deklarované v Programovom vyhlásení vlády je ich základnou prioritou.

Rokovanie sa viedlo v otvorenej atmosfére a bolo prísľubom na ďalšie skvalitňovanie činností našich združení a spolupráce s MO SR i v nových oblastiach.

Pridaj komentár