Návrh zákona skupiny poslancov Národnej rady SR na odobratie nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu

JUDr. Hristo GLUŠKOV, prezident Asociácie policajtov vo výslužbe (ďalej len “APVV”), zverejnil dňa 03. júna 2021 na webovej stránke APVV informáciu o medzirezortnom pripomienkovaní návrhu zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľov komunistického režimu – pozri tiež  link:  https://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php/9-uvod/351-informacia-prezidia-apvv-odobratie-benefitov

 

Pridaj komentár