Opustil nás podplukovník v.v. Ing. Ján GALATA

Zväz vojakov SR – Klub Topoľčany  s hlbokým  smútkom oznamuje, že dňa 1. júna 2021 po krátkej ale ťažkej chorobe nás vo veku 66 rokov navždy opustil dlhodobý člen klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, tajomník klubu Topoľčany, príslušník bývalej 13.tankovej divízie Topoľčany, dobrý priateľ,  kolega, podplukovník v.v. Ing. Ján GALATA.

Česť jeho pamiatke!

Členovia klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, priatelia a spolupracovníci vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.

Posledná rozlúčka s  našim kolegom bude s vojenskými poctami dňa 4.júna 2021 (v piatok) o 13,00 hod. na  cintoríne v Malých Bedzanoch (časť Topoľčian). Rozlúčka začne omšou v miestnom kostole. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

     pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik

      predseda klubu Topoľčany

                                                                                

Pridaj komentár