Opustil nás pplk. v.v. Maximilián VALÁŠEK

Vážení priatelia,

Klub vojakov ZV SR posádky Žilina z ľútosťou oznamuje, že 23.mája 2021 po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 89 rokov skonal pplk. v.v. Maximilián VALÁŠEK.
Náčelník štábu civilnej ochrany okresu Žilina, zakladajúci člen Klubu vojakov, vzácny človek a zanietený propagátor civilnej ochrany obyvateľstva.
Smútočná rozlúčka s vojenskými poctami sa uskutoční 26.5.2021 o 10,00 na Mestskom cintoríne v Žiline.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Česť jeho pamiatke.

V Žiline 24.mája 2021

plk. v.v. Juraj Drotár
predseda KV ZV SR Žilina

Pridaj komentár