SOCIÁLNY SAMIT 2021 A EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH PRÁV. Porto (PRT)

Európska komisia a portugalské predsedníctvo usporiadali 7. mája 2021 Sociálny samit 2021 a konferenciu k Európskemu pilieru sociálnych práv v Porte, Portugalsko, ktorá nadväzuje na sociálny samit v Göteborgu (SWE) v roku 2017.  Európsky pilier sociálnych práv (ďalej len „EPSR“) je súborom 20 kľúčových zásad, spoločne formulovaných Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou. Tieto zásady predstavujú manuál pre členské štáty … Čítať ďalej SOCIÁLNY SAMIT 2021 A EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH PRÁV. Porto (PRT)