123. rokovanie prezídia EUROMIL

V stredu 22. apríla 2021 prebehlo online formou 123. rokovanie prezídia EUROMIL. Jedným z bodov rokovania bola Správa o činnosti EUROMIL za posledný polrok v prospech jeho členov a ich podiel na aktivitách EUROMIL. Jej obsah podrobne rozoberá článok, vypracovaný štatutárom ZV SR.  Obsah článku je využiteľný len na vnútornú potrebu ZV SR, preto bol tento dokument distribuovaný  orgánom zväzu po úroveň predsedov klubov, kde je k dispozícii členom zväzu, ktorí budú mať záujem zoznámiť sa s uvedenou problematikou. 

Ján Paulech
Štatutár ZV SR

Pridaj komentár