Dňa 07. mája 2021 bol v Kežmarku vykonaný pietny akt kladenia vencov, pri príležitosti 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Organizátormi pietneho aktu boli Okresný úrad Kežmarok, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov „1. samostatného československého tankového zboru“ Kežmarok, za aktívnej pomoci členov Zväzu vojakov SR Klub Kežmarok.

         Slávnostný príhovor k 76.výročiu ukončenia 2. svetovej vojny predniesol prednosta Okresného úradu Kežmarok Ing. Vladimír Škára. Napriek pandemickým opatreniam sa pietneho aktu kladenia vencov v obmedzenom počte zúčastnili členovia Klubu vojakov Kežmarok, členovia ZO SZPB, primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA, zástupcovia štátnej a verejnej správy, občania mesta Kežmarok a žiaci základných škôl.

         Touto cestou sa chceme poďakovať veliteľovi Brigády bojového zabezpečenia Trenčín, ktorý zabezpečil na pietnom akte príslušníkmi práporu CSS Prešov strieľanie čestných sálv pri hraní štátnej hymny SR a čestnú stráž pri pamätníku.

         Účastníci pietneho aktu si uctili minútou ticha všetky obete 2. svetovej vojny a položením vencov vzdali hold všetkým, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu.

                                                                                                                   pplk.v.v. Ing. Jozef ŽÁČIK

                                                                                                              predseda Klubu ZV SR Kežmarok                                                 

 

                                                    

Pridaj komentár