Pietna spomienka v NMnV pri príležitosti 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Dňa 7. mája 20121 sme si v Novom Meste nad Váhom pripomenuli 76. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe – najničivejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Svoju úctu a vďaku obetiam vojny položením vencov a kytíc v parku J. M. Hurbana pri pamätníku kpt. Vasilija Petroviča Ljubovského prejavili podpredseda TSK a primátor mesta Ing. Jozef Trstenský, prednosta okresného úradu Ing. František Sádovský, riaditeľ úradu práce a sociálnych vecí Mgr. Roman Vajaš, zástupca primátora mesta Ing. František Mašlonka, za Smer SD PhDr. Kvetoslava Hejbalová. Za OblV SZPB a klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom pplk. v.v. Dr. Kamil Krištofík, pplk. v.v. Ing. Milan Kadlečík, pplk. v.v. Vladimír Ješko MBA, Ján Hulínek a Michal Bartek.

 

  

 

 

    Druhá svetová vojna priniesla smrť desiatkam miliónov ľudí , spôsobila obrovské materiálne škody. Je našou povinnosťou , aby sme nezabúdali na obete, ktorými bola vykúpená sloboda a šťastná budúcnosť našej krajiny. Im patrí naša úcta a vďaka. 

    Nezabúdame, že jedným s cieľov nacizmu bola likvidácia celých národov, vrátane Slovanov. Ak by nebolo ČA, kráľovskej Rumunskej armády, domáceho odboja a spojencov s protinacistickej koalície a druhá svetová vojna by skončila víťazstvom Nemecka, tak o žiadnom Slovensku, ani našej súčasnosti či budúcnosti by sme nemohli hovoriť.

    Život v mieri je jednoznačne jednou z najväčších hodnôt, dnes ho berieme ako samozrejmosť . Nezabúdajme, aké to je krehké slovo a stav.

Dr. Kamil Krištofík, foto: Ing. Milan Kadlečík

Pridaj komentár