Pietna spomienka v Topoľčanoch pri príležitosti 76. výročia skončenia 2. sv. vojny v Európe

V týchto dňoch si 76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe pripomíname len tichými pietnymi aktmi za prítomnosti minimálneho počtu účastníkov. Dňa 07. mája 2021 o 13:00 hod.  sme si túto mimoriadne významnú historickú udalosť pripomenuli  tichou spomienkou pri pamätníku pred Gymnáziom v Topoľčanoch. Pietna spomienka nebola organizovaná ani Mestom Topoľčany ani Okresným úradom Topoľčany. Pietnej spomienky sa zúčastnili len členovia klubu Topoľčany ZV SR, predseda Klubu Topoľčany pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik, člen rady klubu rtn. v.z. Ing. Róbert Kráľ, členovia klubu pplk. v.v. Rudolf Zámečník a npráp. v.v. Ján Herda. 

Text: Ján Poliačik, foto R. Kráľ

Pridaj komentár