Pietna spomienka pri príležitosti 76. výročia skončenia 2. svetovej vojny v Seredi

Pri príležitosti 76. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa  konal  v piatok 7. mája pri Pamätníku oslobodenia v Seredi pietny akt kladenia vencov. Vzdať úctu a hold padlým vojakom prišli zástupca primátora mesta Sereď Ľubomír Veselický, vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková, poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, príslušníci Ženijného práporu v Seredi, zástupcovia Zväzu vojakov SR klub Sereď, občianskeho združenia UN Veteran Slovakia, TJ Rozkvet a denného centra pre seniorov v Seredi.Pietny akt začal položením vencov a spomienkou na všetky obete, ktoré prišli o život počas II. svetovej vojny. Po odznení hymny SR zástupca primátora Ľubomír Veselický vo svojom príhovore povedal: „Od pamätného dňa víťazstva nad fašizmom uplynulo 76 rokov, no dôležitosť historického odkazu konca druhej svetovej vojny zostáva ostáva napriek tak značne dlhej dobe stále aktuálny. Pred troma rokmi som na tomto mieste hovoril, že politika mocných vždy dokázala vyburcovať masy, aby išli zabíjať tých, ktorých im predstavila ako nepriateľa. Tieto slová ostávajú v platnosti aj naďalej, kým si každý človek neuvedomí, že prítomnosť ozbrojenca na cudzom území je zločinom.“

Predseda Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante Jozef Janský v príhovore pripomenul, že na území nášho štátu je pochovaných 60 659 vojakov Červenej armády, 10 435 rumunských vojakov, 1 736 príslušníkov prvého československého armádneho zboru. Na Slovensku bolo umučených a zavraždených viac ako 5 300 ľudí, vypálených 90 obcí a osád. Po vojne bolo odkrytých 211 hromadných hrobov.

Slávnostný akt bol ukončený básňou, ktorá odznela v podaní Ruženy Scherhauferovej. Po ukončení ceremoniálu predseda klubu Zväzu vojakov Sereď pplk. v.v. Ing. Ondrej Urban odovzdal ocenenia niekoľkým vojakom vo výslužbe, ktorí slúžili v Seredi a stáli na ochrane mieru, či už na území Slovenska alebo v rôznych mierových misiách, a ako členovia Zväzu vojakov SR naďalej vzorne reprezentujú Ozbrojené sily. Prezídium Zväzu vojakov SR a Zväzová rada sa rozhodla oceniť medailami Hviezda Zväzu vojakov SR členov klubu Sereď plk. v.v. Ing. Štefana Jangla, PhD., pplk. Ing. Milana Kukliša, mjr. v.v. Jána Račkoviča, práp. Ladislava Kozméra a čestným uznaním mjr. v.v. Ing. Kazimíra Ištóka.

Text: Iveta Tóthová, autor fotografií Rudolf Tóth.

Pridaj komentár