Deň víťazstva nad fašizmom

      Mesto Pezinok, OÚ Pezinok, Klub Zväzu vojakov SR Pezinok, Malokarpatský banícky spolok a ZO SZPB brigádneho generála Karola Peknika pri príležitosti osláv 76. výročia Dňa víťazstva na fašizmom a skončenia 2. svetovej vojny usporiadali dňa 7. mája 2021 o 13:00 hod. pri Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku pietny akt kladenia vencov. Pietneho aktu sa zúčastnil aj pplk. Mgr. Vladimír Bartoš, riaditeľ OR HaZZ Pezinok. Pietny akt sa riadil aktuálne platnými protiepidemiologickými opatreniami.  Pietny akt bol opäť netradičný – bez príhovorov, tichou spomienkou a položením vencov sme prejavili vďaku a úctu našim osloboditeľom.

      Najčastejšie uvádzaným dátumom začiatku druhej svetovej vojny v Európe je 1. september 1939. V tento deň  Wehrmacht vpadol do Poľska. Na ázijskom bojisku sa za začiatok vojny považuje japonská invázia do Číny (7. júl 1937), ale niektoré zdroje uvádzajú rok 1931, keď Japonci vtrhli do Mandžuska. Bezprostrednou príčinou bolo napätie vyvolané chybne koncipovanou Versaillskou zmluvou po I. svetovej vojne a veľká hospodárska kríza na prelome 20. a 30. rokov. Tá kriticky oslabila všetky štáty a   vlády mocností, ktoré mali udržovať svetový mier a dohliadať na dodržovanie versaillského systému. V Nemecku táto situácia umožnila vzostup nacistického režimu pod vedením Adolfa Hitlera a jeho stúpencov.

      Bezpodmienečná kapitulácia nemeckých vojsk do rúk západných spojencov bola pôvodne podpísaná 7. mája 1945 v Remeši. Počas podpisu aktu neboli prítomní oficiálni sovietski predstavitelia. Nemecké vojská navyše pokračovali v bojoch proti sovietskym jednotkám. Sovieti  preto trvali na opätovnom opakovaní aktu v Berlíne. Nemecké velenie podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu do rúk všetkých Spojencov, vrátane Sovietskeho zväzu krátko pred polnocou 8. mája 1945. Nadobudnúť mala platnosť od 23:01 hod. Stredoeurópskeho času. V tej dobe však bol na území hlavného mesta Sovietskeho zväzu v Moskve už iný deň – 9. máj 1945.

        Druhá svetová vojna je dodnes najväčším a najrozsiahlejším ozbrojeným konfliktom v dejinách ľudstva, ktorý stál život až 60 miliónov ľudí. Boje prebiehali v Európe, Ázii a Afrike, zúčastňovali sa ich muži i ženy aj z oboch ďalších obývaných kontinentov – Ameriky a Austrálie. Počas šiestich rokov trvania zomreli desiatky miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených síl, boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva. Koniec druhej svetovej vojny v Európe nastal 8. mája 1945 kapituláciou Nemecka. V Ázii kapitulovalo Japonsko 2. septembra toho istého roku po americkom zhodení dvoch atómových bômb na mestá Hirošima a Nagasaki.

        Nikdy nezabudnime na hrdinov, ani na obete vojny. Pred 76 rokmi stratil ľudský život akúkoľvek cenu a masová smrť sa stala každodennou realitou. Desiatky miliónov obetí druhej svetovej vojny si ľudský rozum ani nedokáže predstaviť. Nikto však nevyčísli, koľko bolesti a žiaľu priniesla vojna aj tým, ktorí ju prežili. Rodiny prišli o svojich otcov, matky každodenne zápasili o prežitie svojich detí, celé národy prišli o svoju slobodu a štáty sa stali len figúrkami na šachovnici niekoľkých šialencov, ktorých poháňala zhubná túžba po moci. Dnes sa celý svet potyká s dôsledkami koronavírusu, a tak si nepripomíname pamiatku obetí druhej svetovej vojny tak slávnostne, ako sme boli zvyknutí. A opäť umierajú ľudia. Myslím si, že aj teraz by sa mala vyvodiť za skoro 12 000 obetí nielen politická, ale aj trestne právna zodpovednosť. Nesmieme však zabudnúť na ľudí, ktorí si našu úctu navždy vyslúžili svojím hrdinstvom a statočnosťou. Pripomeňme si dnes aspoň v tichosti tie milióny bezmenných hrdinov, ktorí so zbraňou v ruke bránili mier a slobodu a zaplatili za to tú najvyššiu cenu.

 

Pripravil: Stanislav Šimon, foto: Mgr. Daniela Malíková, Referát propagácie a komunikácie MsÚ Pezinok

Pridaj komentár