Stanovisko vojenských združení k návrhu zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu

Medzi kategórie osôb, ktorých by sa navrhovaný zákon mal týkať, sú zaradení aj príslušníci bývalej Spravodajskej správy Generálneho štábu ČSĽA a VKR-VOS, ktorí vykonávali službu v ČSĽA v rokoch 1948 až 1990.

     V súvislosti s touto iniciatívou poslancov vydala Asociácia policajtov vo výslužbe, Zväz vojakov Slovenskej republiky, Klub generálov Slovenskej republiky a Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spoločné stanovisko, ku ktorému sa pripojili aj ďalšie občianske združenia. Toto stanovisko už je na našej stránke zverejnené: https://zvazvojakov.sk/2021/05/03/navrh-zakona-o-odobrati-nezasluzenych-benefitov-predstavitelom-komunistickeho-rezimu/

     Návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu však navyše vôbec nezohľadňuje špecifiká práce vojenských spravodajských a bezpečnostných zložiek. Preto sa spojili vojenské profesijné združenia, ktoré podrobnejšie zanalyzovali situáciu v armádnych spravodajských a bezpečnostných zložkách, hlavne v období rokov pred rokom 1989 až do roku 2003. Tieto združenia vypracovali vlastnú doplňujúcu analýzu a stanovisko k návrhu predmetného zákona. Zásadne odmietajú takto pripravovaný návrh zákona. Považujú ho za neodborný, bez zohľadnenia už vykonaných opatrení a v rozpore so zásadami právneho štátu.

 Ide o tieto združenia:

– Veteráni vojenskej spravodajskej služby

– Klub generálov SR

– Zväz vojakov SR

– Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov

– UN Veteran Slovakia

– Vojenský Veterán Bratislava

– Únia vojnových veteránov SR

– Klub vojenských dôchodcov Liptov

– Slovenský klub 1. prieskumného práporu

– Klub vojenských výsadkárov SR

– Klub VÚ 3853 Vajnory

– OZ Pontonierov a ženistov

– Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave

– Česká a Slovenská obec delostrelecká 

  Stanovisko sa zasiela doporučene listom:

1.   Prezidentka SR – Vrchná veliteľka OS SR.

2.   Predseda NR SR.

3.   Predseda vlády SR.

4.   Predsedovia všetkých parlamentných strán.

5.   Predsedovia poslaneckých klubov.

6.   Predsedovia výborov NR SR – ústavnoprávny, pre sociálne veci, , pre obranu a bezpečnosť, na kontrolu VS.

7.   Verejná ochrankyňa práv (ombudsmanka).

8.   Ministri – vnútra, obrany a sociálnych vecí.

9.   Prezident APVV

10. Riaditeľ Vojenského spravodajstva.

·  Elektronickou poštou:

1.    Predseda SZPB.

2.    Predseda Jednoty dôchodcov.

3.    Prezident KOZ.

Predpokladáme, že po preštudovaní tohoto dokumentu, zaujmú ústavní predstavitelia štátu zodpovedajúce a spravodlivé  stanovisko.

Text stanoviska:

Stanovisko_Final_PDF (1)

 

Pridaj komentár