Návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu

Po roku práce sa dostáva na rokovanie parlamentu zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Tí, čo sa podieľali na prenasledovaní ľudí v minulom režime, prídu o časť dôchodku. Prvých by to malo zasiahnuť už začiatkom budúceho roka. Zákon má byť aj mementom do budúcnosti.

     Podľa Anny Andrejuvovej, poslankyne Národnej rady za OĽaNO a predsedníčky parlamentného mandátového a imunitného výboru, ktorá je hlavnou predkladateľkou tohto zákona, porušenie základných ľudských práv a slobôd zo strany akéhokoľvek režimu a jeho predstaviteľov nebude tolerované.

     S tým sa samozrejme dá len súhlasiť, ale toto riešenie prichádza 32 rokoch po zmene režimu a zrušení prakticky všetkých inštitúcií, ktoré predkladatelia zákona obviňujú z porušovania základných ľudských práv. Nerieši porušenia a chyby konkrétnych jednotlivcov, ale zavádza kolektívnu vinu a odplatu za to, že niekto podľa tohto návrhu vykonával službu v prospech mocenských zložiek komunistického režimu. Definuje, že pre potreby tohto zákona ide o osobu, ktorá zastávala funkciu, pozíciu alebo mala postavenie:

• člena vlády Československej republiky, vlády Československej socialistickej republiky (ďalej len „ČSSR“) a vlády Slovenskej socialistickej republiky v období od 25. februára 1948 do 9. decembra 1989;

• člena Národného zhromaždenia, Federálneho zhromaždenia ČSSR a člena Slovenskej národnej rady v období od 25. februára 1948 do 27. decembra 1989;

• člena alebo zamestnanca Ústredného výboru Komunistickej strany Československa alebo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska v období od 25. februára 1948 do 29. novembra 1989;

• zamestnanca Ministerstva vnútra, Ministerstva národnej bezpečnosti, Ministerstva národnej obrany alebo Zboru národnej bezpečnosti (ďalej len „ZNB“) zodpovedného za riadenie útvarov ZNB zložky Štátnej bezpečnosti, Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády, Pohraničnej stráže a ich predchodcov od 25. februára 1948 do 15.februára 1990;

• príslušníka ZNB zaradeného v zložke Štátnej bezpečnosti, príslušníka Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády alebo príslušníka spravodajských útvarov Pohraničnej stráže a ich predchodcov v období od 25. februára 1948 do 15.februára 1990.

         S návrhom takéhoto zákona vyjadrili nesúhlas Zväz vojakov SR, Klub generálov SR, Asociácia policajtov vo výslužbe, Asociácia  bývalých spravodajských dôstojníkov a ďalšie občianske združenia, ktoré s nami spolupracujú. Zvlášť sa dotýka bývalých pracovníkov Vojenskej kontrarozviedky a Spravodajskej správy Generálneho štábu ČSĽA.

     Dňa 27.4.2021 bolo zaslané toto spoločné stanovisko vrátane sprievodného listu týmto subjektom: predseda vlády SR, predseda NR SR, podpredseda NR SR (Ing. Blanár), minister vnútra SR, minister obrany SR, predsedovia všetkých poslaneckých klubov v NR SR, politická strana Hlas – SD (nemajú v NR SR poslanecký klub), predseda ústavnoprávneho výboru NR SR, predseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci a predsedníčka výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné  menšiny.

     Situáciu okolo schvaľovania zákona pozorne sledujeme a sme pripravení reagovať spoločne tak, aby sme podľa nášho názoru zabránili chybám a nespravodlivostiam, ktoré by mohol takto nastavený zákon priniesť.

Spoločné stanovisko prinášame tu:

Sprievodný_spis_k_spoločnému_stanovisku_APPV_ZVSR_KGSR_ABSD_k_návrhu_zákona_tlač_516

Spoločné_stanovisko_APVV_ZVSR_KGSR_ABSD_k_návrhu_zákona_tlač_516

Pridaj komentár