EUROMIL uskutočnil 6.kongres a 123.zasadanie Prezídia online formou

V dňoch 21.a 22. apríla 2021 sa v náhradnom termíne konal online 6.kongres Európskej

organizácie vojenských zväzov a vojenských odborov (EUROMIL) a 123.rokovanie jej prezídia.

Pôvodne rokovania orgánov EUROMIL-u sa mali uskutočniť na jeseň 2020. Za ZV SR sa predmetných

podujatí zúčastnil štatutár ZV SR plk. v.v. Ing. Ján Paulech.

      Na kongrese 29 účastníkov z 32 členských organizácii EUROMIL-U zhodnotili činnosť organizácie za

posledné 4-ročné obdobie a došlo k voľbe prezidenta a členov do výkonných a kontrolných orgánov

tejto organizácie. Do funkcie prezidenta bol opäť zvolený člen belgickej organizácie Emmanuel

JACOB. Za jedného z členov 6 členného výkonného výboru bol zvolený člen maďarského odborového

združenia István Bácskai, ktorý bol spoločným kandidátom členských organizácii krajín V-4.

     Na 123. rokovaní prezídia EUROMIL-u sa v panelovej diskusii za účasti významných pozvaných hostí

riešila problematika dopadov extrémizmu a terorizmu na ozbrojené sily členských krajín EÚ. Následne

sa posudzoval aktuálny stav a činnosť jednotlivých členských organizácii za ostatné polročné obdobie

v podmienkach COVID-19 a došlo aj k posúdeniu žiadostí uchádzačov o  pozorovateľa a členstvo 

v danej organizácii.

      Na záver boli schválené rokovania prezídia EUROMIL-u, z ktorých 125. rokovanie

je plánované na jar 2022 (apríl) na území Slovenskej republiky. Význam tohto podujatia zvýrazňuje

fakt, že v roku 2022 si EUROMIL pripomenie svoje 50. výročie vzniku a ZV SR plánuje uskutočniť svoj

kongres s pripomenutím si 30.výročia svojho založenia.

      V ďalších článkoch Vás budem informovať o priebehu kongresu v oblastiach, ktoré majú priamy

dopad na činnosť našej organizácie.

plk.v.v.Ing. Ján Paulech

štatutár ZV SR

Pridaj komentár