Ako sa menili civilné dôchodky a vojenské výsluhové dôchodky v rokoch 2010 až 2020 – doplnenie

Vážení priatelia,

 k príspevku, zverejnenému pred pár dňami 13. apríla, som dostal doplňujúce údaje od nášho stáleho prispievateľ Ľubomíra Dubeňa. Upozorňuje na to, že by bolo správne, ak porovnávame starobné civilné dôchodky s vojenskými, aby sme porovnávali výšku priemerných civilných dôchodkov mužov, pretože v prípade výsluhových vojenských dôchodkov sa jedná hlavne a prevažne o mužov. Žien poberateliek výsluhových dôchodkov je medzi nimi minimum. Tento trend sa v budúcnosti určite zmení, pretože v súčasnosti slúži v OS SR viac ako 1 500 žien, čo je viac ako 10% vojenského personálu. Muži v civile zastávajú častejšie ako ženy lepšie platené funkcie a dosahujú i vyššie vzdelanie. Z komentára pána Dubeňa vyberám:

„Veď je jasné, že skoro všetci terajší výsluhoví dôchodcovia sú muži a muži aj v civile majú vyššie dôchodky. Nehovorím už o tom, že prevažná väčšina bývalých dôstojníkov má VŠ vzdelanie a min. vzdelanie bolo VSOŠ s maturitou. Takisto vojaci boli na tom zdravotne lepšie a toľko nemaródili, čo má vplyv potom na výšku priemerného dôchodku.

Priemerný dôchodok k 31.12.2010 352,54 €  z toho muži 400,63 € a ženy 315,401 €

Priemerný dôchodok k 31.12.2016  417,46 € z  toho muži 464,68 € a ženy 372,13 €

Priemerný dôchodok k 31.1.2018   438,37 € z toho muži  486,98 € a ženy 391,72 €

Priemerný dôchodok k 31.1.,2019 456,20 € z toho muži 505,67 € a ženy 406,98 €

Priemerný dôchodok k 31.1.2020  477,14 € z toho muži 526,29 € a ženy 428,46 €

Priemerný dôchodok k 31.1.2021 498,53 €“

Ja som sa k takýmto údajom nedostal a sú veľmi zaujímavé. Rozdiel v civilných dôchodkoch žien a mužov je až cca 100 €, teda muži majú v priemere o štvrtinu (o +25%) vyššie civilné dôchodky ako ženy. Škoda, že nie sú zatiaľ kompletné údaje k 31.1.2021. Medzi údajmi k 31. 1.2020 a 2021 došlo ale k nárastu civilných dôchodkov o cca 21 €, preto budem odhadom k 31.12.2020 počítať  rovnaký nárast priemerného civilného dôchodku mužov k 31.12.2020 a to 547,29 € (526,29 + 21=547,29 €)

K 31.12.2020 bol teda priemerný civilný dôchodok mužov cca 547,29 €, priemerný vojenský dôchodok 853,21 €. To je rozdiel iba 305,92 €, čo je 55,93%, nie ako v pôvodnom článku uvádzam 469,01 eur (133,05%). Upravený text teda bude:

V porovnaní rokov 2010 a 2020 vzrástli teda priemerné CD mužov400,63 eur  na 547,29 eur, čo je o 36,65%  (+146,66 eur) a VD z 791,55 na 853,21 eur, čo je iba o 7,79 % (+ 61,66 eur).  Priemerné VD dokonca v rokoch 2012 a 2016 klesli. Rozdiel medzi CD mužov a VD v roku 2010 bol 390,92 eur (97,73%), v roku 2020 už len 305,92 eur (55,93%).

Za 10 rokov sa teda rozdiel medzi civilnými a výsluhovými dôchodkami zmenšil o 41,8% (ročne sa zmenší o cca 4%). Pri zachovaní doterajšieho tempa valorizácií CD mužov a VD sa tak oba druhy dôchodkov vyrovnajú do 11 rokov, teda do roku 2031.

Pretože priemerné civilné dôchodky mužov sú podstatne vyššie ako sú priemerné, vychádza prognóza vývoja výsluhových dôchodkov ešte horšie, ako keď boli brané do úvahy nižšie priemerné civilné dôchodky (spolu ženy i muži). Civilné dôchodky mužov a vojenské výsluhové dôchodky sa pri udržaní súčasného trendu valorizácie vyrovnajú skôr o dva roky oproti pôvodnému výpočtu. V roku 2031 teda nebude rozdiel vo výške priemerných dôchodkov mužov – civilov a vojakov – výsluhových dôchodcov.   

Ďakujem pánovi Dubeňovi za podnet.

          

genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek

Pridaj komentár