Navždy nás opustil pplk. v.v. Horst Hiadlovský

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo štvrtok 8. apríla 2021 nás vo veku 78 rokov navždy opustil náš priateľ, kolega a dlhoroččlen rady Klubu ZV SR, Nové Mesto nad Váhom

pplk. v.v. Horst HIADLOVSKÝ

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 14. apríla 2021 o 14,00 hodine v Dome smútku v Novom Meste nad Váhom.

Česť jeho pamiatke. 

Rada klubu ZV SR vyjadruje pozostalej rodine úprimnú sústrasť.

 

 

Priebeh vojenskej kariéry:

od 29.10. 1959 do 01.10.1960 vojak-žiak školskej jednotky – 4. spojovací pluk Trenčín;

od 01.10.1960 do 31.07.1962 poslucháč Spojovacieho učilišťa, smer spojovací – Nové Mesto nad Váhom;

dňa 01.08.1962 menovaný poručíkom z povolania v Spojovacom učilišti, daný k dispozícii MNO veliteľovi spojovacieho vojska;

od 07.08.1962 veliteľ čaty mechanikov diaľkových spojov – 1. školský prápor Školy spojovacích mechanikov;

od 22.05.1963 veliteľ 1. čaty KV mechanikov letectva –  2. školský prápor Školy spojovacích špecialistov Poprad;

od 27.08.1966 veliteľ roty KV mechanikov letectva – 2. školský prápor Školy spojovacích špecialistov Poprad;

od 03.08.1967 veliteľ roty – 2. výcvikový prápor, ŠDZ Výcvikové stredisko spojovacích špecialistov Poprad;

od 31.01.1969 veliteľ roty práporu školy dôstojníkov spojovacieho vojska v zálohe spojovacieho učilišťa;

od 01.10.1969 veliteľ roty Vojenskej strednej odbornej školy oznamovacej techniky spojovacieho učilišťa Nové Mesto nad Váhom;

od 15.07.1977 dôstojník organizačnej a mobilizačnej skupiny Vojenského učilišťa Nové Mesto nad Váhom;

od 02.09.1988 náčelník kurzov Vojenského učilišťa Nové Mesto nad Váhom;

od 01.09.1993 zástupca náčelníka 3. strediska šifrovej služby Armády SR;

od01.10.1995 zástupca náčelníka 5. strediska šifrovej služby Armády SR;

dňa31.12.1998 prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka.

 

Dosiahnutá hodnosť:

podplukovník – 01.05.1980

 

Vyznamenania:

Medaila „Za službu vlasti“ – prezident republiky r. 1973

Medaila „Za zásluhy o obranu vlasti“ – prezident republiky r. 1978

 

Pridaj komentár