Členovia klubu Zväzu vojakov SR Martin-Podháj si v nedeľu 11.4.2021 tichým položením vencov uctili 76. výročie oslobodenia mesta Martin.

V uplynulom víkende sme v tichosti slávili sviatky Veľkej noci, ktoré sú symbolikou prechodu z otroctva do slobody a preniesla sa aj do kresťanstva ako prechod z hriechu do života v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Stovky mŕtvych, ktorí padli za našu slobodu, za vykúpenie z otroctva fašizmu a odpočívajú na Cintoríne Hrdinov SNP v Martine-Priekope sú akoby paralelou tejto udalosti.

Aj keď sa všetky naše sily, myšlienky a činy sústreďujú v súšasnej dobe na boj s koronavírusom, nemôžeme a nesmieme zabudnúť na hrdinstvo vojakov Červenej armády, rumunskej armády, príslušníkov 1.československého armádneho ako aj všetkých tých, ktorí obetovali svoje životy v SNP. Patrí im naša veľká vďaka a zaslúžili by si poctu a spomienku honosnejšiu. Bohužiaľ, ako všade k obmedzeniu šírenia koronavírusu COVID-19 na území Slovenskej republiky, platí aj pre územie Martina  zákaz vychádzania a zhromažďovania sa.

Pietnej spomienky sa za prísneho dodržania pandemických opatrení zúčastnil predseda klubu ZV SR  Martin-Podháj pplk.v.v. Ing. Josef Surman spolu s manželkou, kronikárkou klubu a členmi rady klubu mjr.v.v. Ing,. Janom Machalom, pplk.v.v.Ing. Danielom Ličkom, pplk.v.v. Ing. Jánom Kolegom a npráp.v.v.Jánom Gordíkom, ktorý zároveň zastupoval klub výsadkárov vo výslužbe a bývalý predseda OblV SZPB Martin pplk.v.v. Imrich Repka spolu s manželkou, predsedkyňou ZO SZPB plk. Márie Pelcrovej.

Spolu s nami vďaku padlým vzdali aj členovia občianskeho združenia RUSLANA, s ktorými sa pri takýchto príležitostiach pravidelne stretávame.

Pridaj komentár