76. výročie úmrtia plk. i.m. Samuela Sekurisa

Členovia klubu ZV SR generála Jána Goliana a Breznianski rytieri delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa si dňa 7. 4. 2021 pripomenuli zapálením sviečky a položením kytice kvetov k pamätníku veliteľa posádky Brezno a veliteľa delostrelectva II. taktickej skupiny SNP plk. i.m. Samuela Sekurisa jeho úmrtie v Mauthausene.

Jeho krátky životopis z pôsobenia v Brezne. Od februára 1944 veliteľ III. oddielu delostreleckého pluku. 1 v Brezne n/Hronom, od 21. 4.1944 ako mjr. delostrelectva (povýšený k 1. 1. 1944) súčasne posádkový veliteľ a od 1. 6. 1944 aj veliteľ výcvikového delostreleckého oddielu. Do príprav ozbrojeného vystúpenia sa aktívne zapojil v priebehu roka 1944, keď bol premiestnený do Brezna. Po dohode s ním tu boli pod rôznymi zámienkami presúvané zbrane, v kasárňach boli iniciatívne zriaďované sklady vojenského materiálu, ktoré sa neskôr stali vyzbrojovacím strediskom pre celé Horehronie a Gemer. Ako posádkový veliteľ nadviazal kontakt s partizánmi, avšak, aby nevyvolal podozrenie zo strany ľudákov, predstieral organizovanie protipartizánskej činnosti. Aktívne spolupracoval najmä s príslušníkmi partizánskej brigády Jánošík a 1. čs. partizánskej brigády Stalin. 15. 8. 1944 to bol on, kto sprostredkoval stretnutie mjr. J. Noska s kpt. A. S. Jegorovom za účelom prerokovania spoločného postupu povstalcov a partizánov. Patril medzi najbližších spolupracovníkov VÚ, ktoré s ním taktiež počítalo ako s odbojovým veliteľom breznianskej posádky. 20. 11. 1944 ho v rodnej Radvani zatkli orgány ÚŠB. Väznený bol postupne v Banskej Bystrici a v Bratislave, kým nebol 31. 3. 1945 železničným transportom eskortovaný do Mauthausenu (Rakúsko). Dlho bol považovaný za nezvestného a nevie sa, či tam bol umučený, alebo popravený. Zahynul niekedy začiatkom (6./7.) apríla 1945. Po vojne v októbri 1948 povýšený na plk. delostrelectva in memoriam.

Krátky pietny akt s veľmi obmedzenou účasťou si vyžaduje bohužiaľ súčasná doba.

Pridaj komentár