OSLOBODENIE MESTA POD ZOBOROM

Popri všetkých našich súčasných problémoch sa dňa 30. marca 2021 delegácia ZV SR Klubu Nitra – Zobor na čele s predsedom klubu, zúčastnila na pietnej spomienke venovanej 76. výročiu oslobodenia mesta Nitry spod fašistickej nadvlády. Položením kytice kvetov k Pamätníku víťazstva sme si pripomenuli toto výročie, spolu so zástupcami SZPB, predstaviteľmi mesta a kraja a vojakmi z posádky Nitra. Na krvavé udalosti a najmä deň, ktorý pre Nitru znamenal slobodu, by sme nemali zabudnúť. Oslava kvôli pandemickej situácii a dodržaniu všetkých stanovených nariadení prebehla v komornej atmosfére.

 

Text: pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj

Foto: Ing. Božena Luspajová

  

Pridaj komentár