76.výročie oslobodenia Topoľčian.

Dňa 1.apríla 2021 sme si pripomenuli 76.výročie oslobodenie mesta Topoľčany Sovietskou a Rumunskou armádou. Veniec k pamätníku pri Gymnáziu v Topoľčanoch položili za klub Topoľčany ZV SR predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK a členka rady klubu rtn .v.z. Viera MIHALIKOVÁ.

Dňa 1. apríla 1945 obchvatným manévrom bolo oslobodené sídlo okresu- mesto Topoľčany a ďalších 60 obcí Topoľčianskeho okresu. Hlavné veliteľstvo Sovietskej armády to oznámilo vo svojom rozkaze 2. apríla 1945. Prvé sovietske jednotky prenikli do Topoľčian v skorých ranných hodinách od obce Práznovce starou cestou cez jarmočisko k železničnej stanici. Rýchlym postupom obsadili aj spojovaciu cestu Piešťany – Topoľčany a tak znemožnili ústup nemeckých jednotiek smerom na Piešťany. V priebehu ďalších dní jednotky 1. rumunskej armády generála V. Atanasia oslobodili aj severnú časť okresu Topoľčany. Partizánske s okolím bolo oslobodené 2. apríla a Bánovce nad Bebravou 5. apríla. Najsevernejšie časti okresu oslobodili jednotky 41.armády generálporučíka Žmačenka. Na svojom postupe sa sovietske aj rumunské jednotky na území okresu Topoľčany stretávali s veľkou pomocou civilného obyvateľstva a partizánov. Tak sa im podarilo preraziť nemeckú obranu v pohorí Považský Inovec, už 7.apríla 1945 oslobodili Nové Mesto nad Váhom a mnoho obcí na okolí z rúk fašistov.

Text a foto: predseda klubu Ján Poliačik

Pridaj komentár