76. výročie oslobodenia mesta Pezinok

Tradične už   patria prvé aprílové dni  spomienke na ťažké boje a hrdinstvo našich osloboditeľov v národnooslobodzovacom boji.

Mesto Pezinok, Klub ZV SR Pezinok a ZO SZPB brigádneho generála Karola Peknika, pri príležitosti osláv 76. výročia oslobodenia mesta Pezinok usporiadali pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku osloboditeľov dňa 01. apríla 2021 o 10:15 hod. na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku. Oslobodenie nášho mesta sme si  pripomenuli opäť, tak ako minulý rok, netradičným spôsobom – krátkou,  tichou spomienkou a položením vencov, čím sme prejavili nesmiernu vďaku a úctu našim osloboditeľov. Keď sme koncom minulého roka plánovali akcie na rok 2021,  predpokladali sme, že sa bude jednať o rutinnú záležitosť. Konkrétne udalosti nás opäť raz presvedčili, že život prináša veľmi  veľa nepríjemných udalostí, ktorou je aj celosvetová pandémia Covid – 19,  a s tým spojený  zákaz usporiadania hromadných zhromaždení, ktorý nariadil  Ústredný krízový štáb  SR a prinútil nás tráviť, skoro všetok svoj čas za múrmi našich bytov a domov

 

          Predseda klubu, tradičný účastník spomienkových aktov plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ je momentálne v karanténe a preto sa za Klub ZV SR Pezinok spomienkového aktu zúčastnili, plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON, podpredseda klubu,  plk. v.v. Ing. Jaroslav GARAJ, tajomník klubu, pplk. Ing. Štefan HUDÁK, hospodár a plk. Ing. František PARIŠEK, kontrolór klubu. Spoločne s našimi zástupcami sa aktu zúčastnil pplk. Mgr. Vladimír BARTOŠ, riaditeľ OR HaZZ Pezinok. Nejde   nespomenúť nášho člena mjr. v.v. Ing. Petra Marčeka, zamestnanca MsP (mestská polícia), ktorý bol v službe a zabezpečoval akciu. Mesto Pezinok zastupoval primátor Ing. arch. Igor HIANIK a Mgr. Mária Wagingerová, zástupkyňa primátora. OÚ Pezinok zastupoval prednosta JUDr. Bohuš CHOCHLÍK. Delegáciu MBS Pezinok viedol Štefan GRANEC.

Napriek nariadeným opatreniam sa na pietnom akte zúčastnil pomerne vysoký počet zástupcov mesta a spoločenských organizácii, ktorí si za dodržania prísnych opatrení, dôstojným a milým spôsobom pripomenuli významný medzník v živote mesta. Spomienka bola dôstojná, krátka, tichá a bez príhovorov.

Pripravil: Stanislav  Šimon, foto: Mgr. Daniela Malíkova, Referát propagácie a komunikácie MsÚ Pezinok

Pridaj komentár