Zomrel pplk. v. v. Ing. Milan JENDRÍSEK

Vážení priatelia,

Klub vojakov posádky Žilina z ľútosťou oznamuje, že po ťažkej chorobe 31.marca 2021 zomrel pplk. Ing. Milan JENDRÍSEK, príslušník Vysokej vojenskej školy tylového a technického zabezpečenia v Žiline.

Po skončení strednej školy koncom augusta 1971 nastúpil do Ročnej dôstojníckej školy Školského a výcvikového strediska tyla v Žiline. Po ukončení štúdia bol 1. septembra 1972 prijatý za vojaka v ďalšej službe a ustanovený za veliteľa čaty Dvojročnej dôstojníckej školy Školského a výcvikového strediska tyla v Žiline a neskôr vykonával funkciu veliteľa výcvikovej automobilovej čaty a veliteľa roty tylového zabezpečenia.

Veliteľské funkcie vykonával až do roku 1975, kedy bol ustanovený do funkcie náčelníka technickej opravovne VVŠ TTZ. Za úspešné plnenie vojenských povinnosti v roku 1977 bol prijatý za vojaka z povolania a ustanovený do funkcie dôstojníka technického oddelenia Vojenskej vysokej školy tylového a technického zabezpečenia.

V priebehu vojenskej služby od roku 1980 popri zamestnaní absolvoval vysokoškolské štúdium, ktoré ukončil v roku 1987.

Od roku 1980 vykonával funkciu náčelníka ubytovacej a stavebnej služby Vojenskej vysokej školy tylového a technického zabezpečenia a Vojenského učilišťa tyla.

V roku 1995 bol premiestnený do podriadenosti 5. pluku ŠU GŠ Armády SR a ustanovený na funkciu náčelníka stavebnej a ubytovacej služby u 5. pl. ŠU Žilina.

Z tejto funkcie po splnení nároku na vojenský dôchodok v hodnosti podplukovník 31.12.2003 ukončil službu v armáde.

Smútočná rozlúčka z vojenskými poctami sa uskutoční na cintoríne v Trnovom.

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Juraj Drotár,

predseda KV posádky Žilina

Pridaj komentár