Veľkonočné prianie Prezídia ZV SR

V tieto dni zasvietili nám lúče slnka, vône jari a prebúdzajúce sa záhrady a lúky sú prísľubom šťastnejších dní. Nech nám všetkým sviatok Veľkej noci prinesie nádej, že nastávajú radostnejšie dni, keď sa bez obáv a s radosťou budeme stretávať so svojimi drahými a blízkymi. Šťastné a radostné Veľkonočné sviatky prajú členovia Prezídia ZV SR!

plk. v.v. Ing. Ján Paulech

štatutár

ZV SR     

Pridaj komentár