J. Naď zhodnotil ročné pôsobenie v rezorte obrany

Dňa 21. marca 2021 uplynul presne rok od nástupu nového vedenia na Ministerstvo obrany SR. Jeho predstavitelia hodnotia toto obdobie ako náročnú výzvu nielen vzhľadom na pandémiu, no tiež v rámci transparentnosti a otvorenosti rezortu. V nasledujúcom období chce vedenie ministerstva pokračovať v reálnom, transparentnom a intenzívnom rozvoji ozbrojených síl a napĺňaní zahraničnopolitických záväzkov.

„Celý rok 2020 bol poznačený pandémiou COVID-19, ministerstvo obrany nevynímajúc. Som však nesmierne hrdý na fantastickú prácu celého rezortu, špeciálne našich ozbrojených síl, ktoré potvrdili, že sú naozaj funkčným a veľmi dôležitým prvkom krízového manažmentu našej krajiny,“ vyzdvihol minister obrany SR Jaroslav Naď. Zároveň dodal, že rezort obrany pokračuje v pomoci aj naďalej – tisícky vojakov sú denne nasadené na pomoc v nemocniciach, pri trasovaní, testovaní, očkovaní či pri zaisťovaní bezpečnosti.

Pre efektívne fungovanie potrebujú ozbrojené sily vhodné podmienky. Aj toto bola jedna z výziev pre nové vedenie rezortu, ktoré zdedilo infraštruktúru v častokrát havarijnom stave, nedostatočné výstrojné zabezpečenie vojakov či kauzami poznačené modernizačné projekty. „Vojaci si môžu byť istí, že nám na nich veľmi záleží a že pre nich vytvárame vhodné prostredie na to, aby si mohli 100-percentne plniť svoje úlohy – my im na to dáme adekvátne zabezpečenie aj výstroj. V tejto oblasti sa nám podaril naozaj obrovský skok oproti minulosti – do infraštruktúry v rezorte sme investovali takmer 100 mil. eur, ďalších 17,8 mil. eur sme dali na výstroj vojakov, pričom podobnú sumu vynaložíme aj tento rok. Samozrejme budujeme aj novú infraštruktúru, pretože naše ozbrojené sily potrebujú rásť,“ uviedol minister.

V prípade modernizačných projektov vyzdvihol minister J. Naď veľké úsilie v prospech posunu vpred za dodržania priorít transparentnosti, otvorenosti a efektivity vynakladania financií. Ďalším úspechom je schválenie novej Obrannej stratégie SR, jasné zahraničnopolitické bezpečnostné smerovanie a reálne napĺňanie záväzkov v podobe navýšenia počtu príslušníkov OS SR v zahraničných misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu či navýšenia prostriedkov na obranu. „Prvýkrát v histórii sme dosiahli v rámci výdavkov na obranu 2% HDP, čím skvalitňujeme spôsobilosti našich ozbrojených síl a zároveň uisťujeme spojencov, že Slovensko je stabilným a zodpovedným partnerom v oblasti obrany a bezpečnosti,“ potvrdil minister J. Naď.

Ako potvrdil aj štátny tajomník Marian Majer, pre rezort obrany to bol náročný rok. “Napriek tomu si myslím, že zoznam výsledkov jasne ukazuje, že to bol aj pomerne efektívny rok. Verím, že na priebežné výsledky a úspechy nadviažeme v nasledujúcom období,“ povedal. Náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko pri príležitosti bilancie uplynulého roka poďakoval vojakom za skvelú prácu, ich rodinám za podporu a tiež verejnosti za dôveru a priazeň. „Zároveň by som veľmi rád poďakoval vedeniu rezortu obrany za vytvorenie veľmi konštruktívnej atmosféry, ktorá smeruje k napĺňaniu cieľov Ozbrojených síl SR. Chcel by som zdôrazniť, že v poslednej dobe sa v rámci dostupných zdrojov v plnej miere rešpektujú všetky požiadavky Ozbrojených síl SR,“ ocenil.

Pre rezort obrany bol rok 2020 paradoxne aj rokom stabilizácie. Vo viacerých oblastiach bolo totiž potrebné realizovať radikálne kroky pre zmenu zdedeného stavu, a to vrátane celkovo 7 trestných oznámení pre podozrenia zo spáchania rôznych trestných činov. V nastolenom trende transparentnosti, otvorenosti a intenzívneho  rozvoja chce súčasné vedenie ministerstva pokračovať aj v nasledujúcom období.

Podrobnosti z tlačovej konferencie na https://www.mosr.sk/48954-sk/j-nad-uplynuly-rok-potvrdil-mimoriadnu-dolezitost-ozbrojenych-sil-sr-v-krizovom-manazmente-krajiny-nasledujuce-roky-by-mali-patrit-ich-intenzivnemu-rozvoju/

Pridaj komentár