Milión návštevníkov našej stránky!

Vážení priatelia,

tieto dni žijeme zvláštnu dobu. Sedíme doma, pohybujeme sa iba vo svojej “bubline” a dodržujeme pokyny, ktoré nás majú chrániť pred chorobou, ktorej účinky už mnohí z nás pocítili i vo svojom okolí. Sme tak viac odkázaní na našich elektronických pomocníkov, keď chceme udržať kontakt s okolitým svetom, s rodinou a priateľmi. V týchto časoch a aj v tomto počasí častejšie zapíname počítač a otvárame webstránky, ktoré nás zaujímajú. Ktoré nám prinášajú pre nás dôležité a zaujímavé informácie. 

     Vidieť to i na návštevnosti webstránky nášho Zväzu. Ako predseda redakčnej komisie pozorne sledujem všetky príspevky, som tomu veľmi rád a ďakujem za každú informáciu, ktorú zverejňujete o činnosti vašich Klubov a regiónov. Zvlášť v týchto časoch. Naša webstránka sa postupom času vypracovala, zvýšilo sa množstvo príspevkov a samozrejme i jej návštevnosť. Je to predovšetkým zásluha každého prispievateľa ale aj ostatných členov redakčnej rady, ktorí pracovali a pracujú na tom, aby sme prinášali aktuálne zaujímavosti a informácie dôležité pre čo najširšiu skupinu našich členov. Ďakujem preto svojim dvom kolegom, ktorí k tomu nemalou mierou prispeli: Štefanovi Javoríkovi a Ondrejovi Urbanovi. 

     I ich zásluhou sme sa dňa 18. marca 2021 stali milionármi! Prekročili sme milión návštevníkov webstránky ZV SR! Chceme pokračovať a našu stránku viac zmodernizovať, zvýšiť jej zabezpečenie a stále pracovať na tom, aby prinášala aktuality a informácie, ktoré budú zaujímavé pre každéhoz nás.
     Ideme do druhého miliónu!        

           

One thought on “Milión návštevníkov našej stránky!

  1. Blahoželám všetkým prispievateľom i dopisovateľom webovej stránky ZV SR k jej početnej návštevnosti. Je to predovšetkým ich zásluha. Som pevne presvedčený, že pod múdrym vedením predsedu redakčnej rady genpor. v.v. Ing. Petra Vojteka čoskoro privítame ďalšieho miliónteho návštevníka našej webovej stránky.

Pridaj komentár