Opustil nás plukovník v. v. Ing. Koloman ORZSÁG

Vážení priatelia.

Klub Nitra-Zobor Zväzu vojakov SR s ľútosťou oznamuje, že dňa 15.3.2021, nás vo veku nedožitých 92 rokov navždy opustil náš člen plukovník v. v. Ing. Koloman ORSZÁGH. Smútočná rozlúčka sa uskutoční 22.3.2021 /pondelok/ o 13,00 hod. v Dome smútku na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre v kruhu rodiny a priateľov.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Česť jeho pamiatke!
Rada Klubu Nitra

Pridaj komentár