Posledné „decembrové“ dorovnávanie niektorých výsluhových dôchodkov skončilo v roku 2008

Zákonné decembrové zvýšenie výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008 bolo schválené vládou SR dňa 20.8.1998 (vládny návrh č.725) s cieľom dorovnávať výšku dávok priznaných do účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. s priemernou výškou dávok priznaných uvedeným zákonom.

V dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona je uvedené, že bude potrebné pri tomto zvyšovaní pristupovať diferencovane podľa jednotlivých silových rezortov a podľa jednotlivých skupín výsluhových dôchodcov. V pôsobnosti MO SR tvorí priemerná výška dávky podľa zákona č.76/1959 Zb. (výsluhový príspevok) čiastku 17.783 Sk, podľa zákona č. 121/1975 Zb. (starobný dôchodok) čiastku 17.702 Sk, podľa zákona č. 100/1988 Zb. (starobný dôchodok) čiastku 18.827 Sk, podľa zákona č.114/1998 Z. z. (výsluhový dôchodok) čiastku 20.285 Sk a podľa zákona č. 328/2002 Z. z. (výsluhový dôchodok) čiastku až 22.072 Sk.

Celkové náklady na zvýšenie všetkých druhov dávok by dosiahli v rezorte MO SR „horibilnú“ sumu až 6,6 mil Sk ročne. V porovnaní s vyhodenými peniazmi na „zmysluplné“ projekty v rezorte MO SR (napr. MOKYS) by takéto dorovnávanie pokrylo časovú etapu tisícky rokov len z jedného projektu. Ale veď šetriť je potrebné a všetci vieme, že výsluhoví dôchodcovia nedávajú provízie a iné „desiatky“ a ani nelobujú.

K pôvodnému zneniu vládneho návrhu (13.8.2008) zaujalo MF SR už tradične paušálnu pripomienku „zásadne nesúhlasíme“. Zaujímavé je, že pri mnohých „zmysluplných“ návrhoch vlády SR alebo poslancov NR SR, MF SR čuší ako „voš pod chrastou“. Predkladateľ materiálu vyhodnotil túto pripomienku s tým, že MV SR je povinné pristúpiť na zvýšenie výsluhových dôchodkov bez ohľadu na vývoj osobitného účtu, aj keď v minulosti toľko odvahy vždy nenašiel a takáto valorizácia sa neuskutočnila.

Návrh zákona opäť pripúšťal zvyšovanie dávok len do stanovenej hranice výšky dávky (18.100 Sk), čo bolo v rozpore s nálezom Ústavného súdu SR z 30.apríla 2008 (Zb.zákonov č. 204/2008 Z. z.). Predkladateľa na túto závažnú skutočnosť v pripomienkovom konaní upozornilo MDPaT SR, MPSVaR SR a SIS. Pre zaujímavosť túto protiústavnosť si opäť nevšimli kompetentní pracovníci na MO SR, ktorí navrhovali v pripomienkach upraviť túto hranicu na 22.000 Sk.

Zákon č. 433/2008 Z. z. o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008 uzavrel túto kapitolu v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia, kedy bola ešte snaha nielen zabrániť roztváraniu nožníc medzi rôznymi druhmi výsluhových dávok, ale i čiastočne vziať do úvahy výšku dávky priznanej predošlými normami sociálneho zabezpečenia vojakov (policajtov).

Takže pre veľký úspech čiastočného dorovnávania najnižších čiastok dôchodkov sa pre istotu nasledujúci rok „potrestali“ takýto dôchodcovia a „decembrové“ zvyšovanie sa im zrušilo navždy.

 

Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a komentár odráža jeho osobný názor.

Pridaj komentár