Čas na reakciu je čoraz kratší

Vyjadrenie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Daniela Zmeka na začiatku roka 2021:

Popri pokračujúcom boji proti Covid-19 sa tento rok bude niesť aj v reakcii na novo prijímané strategické dokumenty, ako sú bezpečnostná a obranná stratégia. Našou ambíciou je v nadväznosti na tieto dokumenty prijať aj novú vojenskú stratégiu. Budeme pokračovať v adaptácii na nové bezpečnostné prostredie. Zároveň budeme implementovať schválené organizačné zmeny vrátane vnútorného organizačného členenia a početných stavov ozbrojených síl.

Tiež nás čaká pokračovanie reorganizácie veliteľstiev a útvarov OS SR. Dôležitou zmenou je vznik spoločného operačného veliteľstva v Banskej Bystrici. No a podstatné je aj to, že zavedieme nový dvojročný výcvikový cyklus a začiatok nášho výcvikového roka sa bude spájať s 2. septembrom. Náročnosť vojenskej služby neumožňuje plniť úlohy v priebehu dvanástich kalendárnych mesiacov. Týka sa to tak programu bojovej prípravy jednotiek, ako aj kumulovania rôznych operačných a strategických cvičení s taktickými cvičeniami jednotlivých celkov. Usilujeme sa prispôsobiť aj cyklu obranného plánovania a rozpočtovania.

Hlavné dôvody vzniku spoločného operačného veliteľstva v Banskej Bystrici bude znamenať jeden z veľkých krokov pri napĺňaní ambície skrátiť reakčný čas. Základným poslaním veliteľstva bude pripravovať sa na velenie spoločnému operačnému zoskupeniu vytvorenému na obranu Slovenskej republiky. Jeho dennou úlohou bude práca so stále aktualizovanými „ostrými“ plánmi na nasadenie, ako aj vytváranie výcvikových príležitostí pre operačný stupeň a taktické stupne. Tiež preverovanie pripravenosti, ako aj tvorba doktrinálneho prostredia v rámci OS SR a spolupráca na ich rozvoji.

Celé vyjadrenie si môžete prečítať aj online na: https://www.mod.gov.sk/obrana-22021/ na str. 16 – 18

 

Pridaj komentár