Je Sociálna poisťovňa skutočne sociálna?

Názov “Sociálna” poisťovňa je niekedy výsmechom sociálneho a vystihuje ju skôr druhá časť názvu a to “poisťovňa”. A mnohí z nás majú ťažké srdce na poisťovne pričom SP nie je výnimka v mnohých prípadoch.

          Dovolím si uviesť Vám fakty v prípade občana SR, ktorý okrem iného bol aj 6 rokov profesionálnym vojakom a ktorému vážny zdravotný stav nedovolil sa neskôr plnohodnotne zapojiť do pracovného procesu. Z uvedeného dôvodu požiadal Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok. Ako správne tušíte, Sociálna poisťovňa mu jeho žiadost zamietla, nakoľko podľa posudkového lekára pobočky SP nemá menovaný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac než 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Náš kolega s tým nesúhlasil a podal odvolanie. K tomu by som chcel dodať, že podľa mňa, Sociálna poisťovňa ako “poisťovňa” pre istotu zamietne takéto žiadosti s tým, že nie všetci žiadatelia sa odvolajú a čo je doma to sa počíta. Človek je v takýchto prípadoch až druhoradý na prvom mieste sú peniaze, čo je podstatou fungovania spoločnosti.

V odvolacom konaní však generálny riaditeľ Sociálnej poisťovni zrušil pôvodné zamietavé rozhodnutie SP-ústredia a priznal menovanému invalidný dôchodok. Tento raz zdravotný stav posudzoval posudkový lekár ústredia SP a ajhľa “osvietil ho duch svätý” a zrazu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa zmenila na 65%.

          Ak si myslíte, že týmto sa to skončilo a Sociálna poisťovňa reagovala na námietky žiadateľa tak sa mýlite. Náš kolega musel podať žalobu z dôvodov, že podľa jeho názoru, má väčšiu mieru poklesu schopnosti výkonávať zárobkovú činnosť, nesúhlasil so stanovením dátumu priznania invalidného dôchodku a namietal aj skutočnosť, že SP mu nezapočítala 6 rokov služby vojaka a ani sa neunúvala vysvetliť prečo.

          V súdnom konaní sa Sociálna poisťovňa vyjadrila, že všetko je samozrejme v súlade so zákonom (ako vždy). Žalobca (náš kolega) namietol, že SP opäť v rozhodnutí len konštatuje a neodpovedá na jeho námietky. Žalovaná SP sa potom už k replike žalobcu pre potreby súdu radšej ani neozvala.

Krajský súd v Trnave , na ktorý sa obrátil náš kolega, zrušil rozhodnutie generálneho riaditeľa SP z dôvodu nepresvedčivosti postupu SP a nereagovania na skutkové okolnosti prípadu. Voči rozsudku Krajského súdu v Trnave sa SP radšej už neodvolala, ale z praxe poznám veľa prípadov , že k úspešnému poberaniu dávky vedie ešte dlhá cesta, nakoľko SP často naťahuje čas a robí obštrukcie. Veď v prípadoch invalidov s vážnymi zdravotnými diagnózami sa SP podľa mňa spolieha na prírodu, ktorá rozhodne za SP.

Takže v prípadoch ak SP ohýba zákonné normy a zahmlieva odporúčam ísť do sporu a to i do súdneho sporu a navyše žalobu v sociálnych veciach môžete podať sami bez zastúpenia advokáta.

 

Ľubomír Dubeň

autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a komentár odráža jeho osobný názor.Pridaj komentár