Opustil nás plk. v.v. Ing. Ján LOVIČ

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v pondelok 15. februára 2021 nás vo veku 90 rokov navždy opustil náš priateľ, kolega a zakladajúci člen Klubu ZV SR, Nové Mesto nad Váhom

plk. v.v. Ing. Ján Lovič

   Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 18. februára 2021 o 11,00 hodine v Dome smútku v Novom Meste nad Váhom, podľa občiansko – vojenského obradu.

Česť jeho pamiatke.

Rada klubu ZV SR vyjadruje pozostalej rodine úprimnú sústrasť.

Priebeh vojenskej kariéry:

 

  od  01.09.1949  do  30.08.1950  žiak školy dôstojníckeho dorastu Košice, štúdium zakončené maturitou;

  od  25.09.1950  do  30.07.1952  žiak Spojovacieho učilišťa Nové Mesto nad Váhom;    

  dňa  01.08.1952  prijatý za dôstojníka z povolania v hodnosti poručíka;

  od  01.08.1952  do  30.08.1953  náčelník spojenia I. oddielu – 6. delostrelecký pluk Brno;    

  od  01.09.1953  do  30.07.1958  poslucháč Vojenskej technickej akadémie Brno, odbor technický;

  od  31.07.1958  do  19.09.1960  starší učiteľ učebnej skupiny elektrotechniky – Spojovacie učilište Nové Mesto nad Váhom  (ďalej len Spojovacie učilište);

  od  19.09.1960  do  15.08.1963  náčelník učebnej skupiny opráv a technológie – Spojovacie učilište;

  od  15.08.1963  do  07.07.1967  náčelník – starší učiteľ učebnej skupiny elektrotechnológie a technológie opráv – Spojovacie učilište;

  od  07.07.1967  do  08.08.1973  náčelník učebnej skupiny teoreticko-technických predmetov – Spojovacie učilište;

  od  09.08.1973  do  01.09.1983  náčelník  učebnej skupiny technicko-prípravných predmetov Vojenského učilišťa Podjavorinských partizánov Nové Mesto nad Váhom (ďalej len Vojenské učilište);    

  od   01.08.1981   náčelník  učebnej skupiny teoreticko-technických predmetov;

  od  01.09.1983  náčelník učebnej skupiny základných odborných predmetov Vojenského učilišťa;

  dňa  30.04.1990  prepustený zo služobného pomeru.

 Kurzy:

Pedagogický kurz pri Vojenskej akadémii A. Zápotockého – diaľkovo, v r. 1961;

Vyznamenania:

Medaila „Za službu vlasti“, r. 1956 – udelená rozkazom prezidenta republiky;

Odznak absolventa VTAAZ – udelený za úspešné absolvovanie akadémie;

Medaila „Za zásluhy o obranu vlasti“, r. 1969 – za dlhoročnú úspešnú prácu v plnení úloh bojovej a politickej prípravy;

Pamätná medaila k 30. výročiu SNP, r. 1974 – udelená pri príležitosti 30. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa ČSĽA;

Pamätná medaila k 40. výročiu oslobodenia ČSSR, r. 1985;

Medaila „Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. stupeň“, r. 1989.

Povýšenia:

dňa  01.08.1952  poručík;

dňa  26.11.1954  nadporučík;

dňa  01.12.1957  technik kapitán;

dňa  01.01.1963  inžinier major;

dňa  01.01.1968  podplukovník;

dňa  01.05.1978  plukovník.

 

Pridaj komentár