Zaujímavý názor Slovenského národného strediska pre ľudské práva k problematike krátenia starobného dôchodku

Zaznamenal som v roku 2020 odborné stanovisko SNSĽP k problematike krátenia teoretickej výšky starobného dôchodku v prípadoch zhodnotenia max. výšky služby pre výsluhový dôchodok (30 rokov) a nezhodnotenia služby nad hranicu 30 rokov. SNSĽP tvrdí, že ide o diskrimináciu poberateľov výsluhových dávok pri neskoršom výpočte starobného dôchodku.

Z vlastných skúseností som zaznamenal niektoré rozhodnutia krajských súdov a aj Najvyššieho súdu SR, ktoré sa s takýmto názorom stotožnili, aj keď väčšina rozhodnutí súdov SR je opačná.

Z uvedeného je vidieť, že niektorým naším kolegom sa oplatilo trvať na svojom pohľade, že pre výšku priznaného výsluhového dôchodku sa zhodnotilo len 28, 30… rokov a všetky roky služby nad túto hranicu zhodnotí Sociálna poisťovňa pre výšku starobného dôchodku.

Príslušné odborné stanovisko SNSĽP nájdete tu: http://www.snslp.sk/CCMS/files/Odborn%C3%A9_stanovisko_-_v%C3%BDsluhov%C3%A9_d%C3%B4chodky.pdf

 

 

Ľubomír Dubeň

autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a komentár odráža jeho osobný názor.Pridaj komentár